Ny ishall tillsammans med Visby Roma hockey och näringslivet

16 oktober, 2023

Äntligen tar vi nästa steg mot ny ishall

Visby Roma Hockey har presenterat ett förslag till regionen där de bygger och driver en ny ishall enligt en modell som tidigare genomförts i andra kommuner bland annat Växjö. I deras förslag bildar föreningen ett fastighetsbolag för att uppföra ishallen och Region Gotland lånar ut medel för investeringen och ger driftsstöd.

Socialdemokraterna och Moderaterna i majoriteten ställer sig positiva till förslaget och har nu lagt ett uppdrag till förvaltningen att undersöka möjligheten för att ta nästa steg för att genomföra projektet enligt förslagen modell. Regiondirektören ska återkomma till regionstyrelsen under hösten. 

Vi ser mycket positivt på det initiativ som kommit från hockeyn. Det finns både engagemang och kompetens för att ta ansvar för utveckling och drift av ny ishall. Behovet är tydligt beskrivet i de fördjupade underlag vi tagit fram och vi har en gemensam bild av hur nya isytor behöver se ut och var vi ska bygga. Vi går nu vidare med att ta fram ytterligare fördjupade underlag och ser fram emot att kunna gå vidare för att förverkliga hockeyns behov.

Ta ställning och dela artikeln