29 augusti, 2022

Alla har rätt till en likvärdig utbildning

Idag skriver våra toppkandidater i Gotlands Tidningar om vår politik för skolan. Du kan läsa artikeln här:

Snart är det dags för skolstart. Barnens rätt till god och likvärdig utbildning på hela Gotland är en hjärtefråga för oss moderater. Samtidigt vet vi mycket väl att den gotländska skolan står för mycket stora utmaningar. Detta har vi gemensamt med hela landet. Det saknas utbildade pedagoger.

Vi ser tyvärr att risken är mycket stor att denna brist kommer att öka framgent. För oss är det viktigt att det finns utbildade pedagoger i alla klassrum – det är själva grunden för att alla barn ska få en likvärdig utbildning. För att klara detta måste det finnas ett rimligt antal elever i varje skola.Det är inte rimligt att klasserna i tätorterna måste bli hur stora som helst medan de minsta enheterna blir oacceptabelt små. Redan i dag väljer många föräldrar bort de minsta skolorna, som regel på grund av omtanke om sina barn.

Vi har i media nyligen kunnat läsa om att en av landsbygdsskolorna helt saknar pedagogiskt utbildad personal. Dessutom har en majoritet av föräldrarna i upptagningsområdet valt en annan skola för sina barn. Hur länge har vi råd med det? Vilka slitningar leder detta till på en liten ort?Det måste också finnas en fungerande barn- och elevhälsa i alla skolor.

I planen för framtidens hälso- och sjukvård (”God och nära vård”) betonas att barn- och elevhälsan måste få en allt viktigare roll för att motverka inte minst psykisk ohälsa. Ytterligare en utmaning!Slutsats: väl fungerande skolor är avgörande för våra barns framtid.

Håkan Onsjö (M)

Andreas Unger (M)

Inger Harlevi (M)

Sara Wilhelmsson (M)

Mariette Nicander (M)

Ta ställning och dela artikeln