10 augusti, 2022

Sammanfattning: Äldrepolitik

Att åldras på Gotland ska kännas tryggt och bra. Många som går i pension är fortfarande väldigt aktiva och pigga och klarar sin vardag helt på egen hand. För många kan det förbli så högt upp i åren. Andra åter har efter ett slitsamt arbetsliv behov av hjälp och stöd. Andra drabbas av sjukdom som begränsar livsförutsättningarna. Hur det än ser ut, ska man vara trygg i att Gotland kan erbjuda ett gott liv för var och en.

Ensamhet är en av vår tids värsta gissel. Ensamhet bidrar inte bara till socialt utanförskap utan kan också påskynda och bidra till fysiska sjukdomar, inte minst hjärtbesvär. Därför är det viktigt att vi kan erbjuda boende som gör det möjligt att ha sin egen lägenhet och sköta sitt eget hushåll, men där det samtidigt finns förutsättningar att dela måltidsgemenskap med andra och enkelt komma samman till olika aktiviteter: det behöver inte vara mera komplicerat än att kunna träffa andra och spela något sällskapsspel eller titta på TV tillsammans. Fastigheten ska också inrymma lokaler för motion av olika slag. Attraktiva utomhusytor är också en väsentlig del av ett sådant boendekoncept: de boende ska själva kunna hjälpas åt med trädgårdsskötsel, ha gemensamma odlingar, goda möjligheter att sitta och njuta av en kopp kaffe under årets många varma och sköna dagar.

Villkoren för att bedriva hemtjänst i privat regi, har ändrats på senare år. Moderaterna anser att ändringarna är negativa för små företag. Hemtjänstbolagen drivs ofta av kvinnliga företagare, är små med få medarbetare. Det är inte rimligt att de ska erbjuda tillgång till sjuksköterska kl 7-22 och kunna besvara larm på kvällstid. För Moderaterna är företagande som livsstil en viktig aspekt, inte minst i ett kvinnligt perspektiv, och vi vill stimulera detta istället för att försvåra. Vi anser också att de geografiska områden som ett hemtjänstföretag ska täcka, ska ses över och få tillbaka rimliga dimensioner så att ett litet företag kan erbjuda sina tjänster.

När man så behöver tillsyn och hjälp under hela dygnet och har rätt till en plats på ett särskilt boende, så ska man själv få välja var man vill få sin plats. Moderaterna vill införa valfrihet i äldreomsorgen, inte bara för hemtjänsten. Det är inte acceptabelt att de som behöver den omsorg som ett särskilt boende utgör, ska tvingas till ett boende beläget långt från nära och kära. Man ska få välja själv eller med hjälp av närstående. Det är en omfattande process för att valfrihet ska genomföras fullt ut och det är något Moderaterna vill påbörja omedelbart efter valet. Region Gotland ska genom strukturerade kontroller säkerställa att alla särskilda boenden håller den kvalitet som krävs. Det är inte driftsformen som har betydelse: det är efterlevnaden av kvalitetskraven som ska säkerställas på alla boenden.

Gotland är det län som har flest äldre invånare. Även om vi lever längre och håller oss friska längre, så är ofta behoven ofta av många olika slag när de dyker upp. Därför är tillgång till samlad geriatrisk kompetens prioriterat för Moderaterna.  Äldres hälso- och sjukvårdsbehov ska hanteras i ett samlat grepp i form av tillgång till läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbets- och fysioterapeuter.

Moderaterna vill:

  • Stimulera byggande av attraktiva boenden för äldre
  • Ge hemtjänstföretagen rimliga villkor
  • Införa valfrihet i äldreomsorgen
  • Prioritera tillgång till geriatrisk kompetens

Ta ställning och dela artikeln