Mariette Nicander

Ordförande Visbymoderaterna, ersättare tekniska nämnden, Nämndeman förvaltningsrätten
mariette.nicander@moderaterna.se
2:e vice ordförande förbundsstyrelsen
Ordförande Visbymoderaterna