Jesper Skalberg Karlsson

Regionstyrelsens 1:e vice ordförande, Regionråd, förbundsordförande, gruppledare
Regionråd - Förbundsordförande jesper.skalbergkarlsson@moderaterna.se
jesper.skalberg-karlsson@gotland.se
Mobil: 072-547 60 28