Inger Harlevi

Regionfullmäktiges ordförande, Ledamot förbundsstyrelsen
Kontaktinformation inger.harlevi@balticness.se