Du besöker nu Moderaterna Gävleborg.

Ziita Eriksson

Ziita Eriksson

Ledamot Fullmäktige, Hofors, Ordförande Hofors-Torsåkerföreningen

Jag vill arbeta för ett samhälle där medborgarna kan välja hur de vill leva sina liv. Men först måste vi skapa ett samhälle där skola, sjukvård och rättsväsende fungerar och där människor har en trygg ekonomi.

Jag är 38 år, bor i Sälgsjönäs och jobbar som intervjuare. Jag ägnar en stor del av mitt liv åt politiken. 

Det som gör politik så intressant för mig är att den ger mig en möjlighet att få lyssna på människor och ta del av deras tankar och idéer om vad dom vill åstadkomma i sina liv och hur de vill att det samhälle vi lever i ska se ut.

Jag vill arbeta för ett samhälle där medborgarna kan välja hur de vill leva sina liv. Men först måste vi skapa ett samhälle där skola, sjukvård och rättsväsende fungerar och där människor har en trygg ekonomi.

Jag anser att det hela är starkt kopplat till sysselsättning och företagande. Att öka förståelsen om vad företagandet innebär för Sverige och vår kommun är därför oerhört viktigt – utan företag skulle vi inte ha den välfärd vi har idag. Utan företag skulle Sverige stanna! Hur vi genom enklare regelsystem kan stimulera nyetablering och ökad sysselsättning är därför något jag vill arbeta med.

Vi ser idag alltför många människor som befinner sig utanför arbetsmarknaden.  Många av dessa har för länge sedan tappat tron på sig själva och hoppet på att komma tillbaka. Jag vill arbeta för en fortsatt moderat politik, så att dessa människor återigen vågar tro på sig själva och en väg tillbaka till arbete, en väg ur bidragsberoendet.

Få saker inskränker människors liv som följderna av våld, droger och kriminalitet. Alltför många barn och unga far illa, individer som växer upp med stor risk för att hamna i utanförskap. Det handlar om människoöden men drabbar även kommunenen hårt ekonomiskt – pengar som skulle behöva användas till förebyggande insatser, skola, äldreomsorg och där välfärden brister. Jag vill arbeta aktivt för en drogfri skola och för att barn och unga inte ska utsättas för vare sig våld eller missbruk. Att skapa trygghet är en av samhällets viktigaste uppgifter!

Det måste finnas möjlighet till delaktighet och medinflytande för alla kommunens invånare och inte bara de få personer som innehar en politisk post. Det är därför viktigt att det inte finns för stora skillnader mellan beslutsfattare och de som berörs av besluten. Jag vill vara en av rösterna för vår kommum men vet samtidigt att ”ensam är INTE stark” utan vi måste alla tillsammans arbeta för att våra mål genomförs. Därför är Dina åsikter viktiga!

Du är varmt välkommen att höra av dig till mig!

Snabbfakta

Bor: I Sälgsjönäs utanför Hofors.

Utbildning: Examen (BA with Honours) i internationell marknadsföring, management och språk från Bournemouth University i England.

Arbete: Intervjuare.

Tidigare jobb: Fritidsledare, cirkelledare, undervisat i SFI och har under en kort tid även drivit ett utbildningsföretag. I England jobbade jag på ett stort amerikanskt leksaksföretag och på hotell.
 

Viktigaste frågor i politiken:

 • Fler unga i arbete
 • Bättre villkor för företagarna
 • En skola med kvalitet
 • Valfrihet inom vård och omsorg
 • En drogfri skola och nolltolerans mot narkotika

Aktuella uppdrag:

Hofors kommun

 • Ordförande Moderaterna Hofors-Torsåker
 • Gruppledare för Moderaterna i kommunfullmäktige
 • Ledamot kommunstyrelsen
 • Ledamot kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Ledamot Hofors kommunhus AB
 • Ledamot socialnämnden
 • Ledamot socialnämndens utskott för individärenden
 • Ledamot brottsförebyggande rådet
 • Ledamot kommunala rådet för funktionshindrade

Länsförbund

 • Ledamot förbundsstyrelsen
 • Ledamot polisstyrelsen

Telefon: 070-224 62 36