Du besöker nu Moderaterna Gävleborg.

Peter Weider

Ledamot Fullmäktige, Region Gävleborg, Ledamot Fullmäktige, Hudiksvall, Ordförande Hudiksvallsföreningen

Presentation

Efter 38 fantastiska, lärorika, roliga, utvecklande år som chef och ledare inom flera stora tjänsteföretag har jag nu varvat ner som egen företagare i Arnöviken/Arnön. Att driva eget företag inom service ( lunchCafè, butik, får och lamm ) skiljer sig inte så mycket i grunden från det ansvar jag hade senast med en omsättning på 3 miljarder. Att driva företag kräver att du kan och vill lyssna på människor, att du är engagerad, att du vågar jobba med utveckling och förändring, att du är prestigelös och vill se resultat. Min politiska ambition bygger därför på att jag kan och vill påverka utvecklingen inom kommunala och regionala frågor för att skapa bättre förutsättningar för oss skattebetalare att bo, leva och verka i stad och på landsbygd. Därför kandiderar jag både till kommunfullmäktige och Regionfullmäktige.

Viktigaste frågor

Bättre och förenklade förutsättningar för att kunna bo, leva och verka på landsbygden. Bättre och förenklade förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag Ge bästa kvalitet och tillgänglighet i omsorg och sjukvård Förenkla och förbättra inom viktiga infrastrukturfrågor, som bredband, persontransporter

Snabbfakta

Titel: Företagare
Ort: Arnön, Hudiksvall

Aktuella Uppdrag

Region Gävleborg:

  • Vice gruppordförande
  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionstyrelsen, ersättare

Hudiksvalls kommun:

  • Gruppledare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Tekniska nämnden, vice ordförande
  • Kommunstyrelsen, ersättare
  • Fiberstaden AB, ledamot

Hudiksvallsföreningen:

  • Ordförande

Gävleborgsförbundet:

  • Förbundsstyrelse, ledamot