Du besöker nu Moderaterna Gävleborg.

Peter Hallgren Stjerndorff

Peter Hallgren Stjerndorf

Ersättare fullmäktig, Gävle,

Presentation

Uppväxt i Västergötland, men bott och arbetat i Gävle i drygt 23 år. Rik erfarenhet när det gäller att lyssna till människor och samtala, men också att hålla tal i olika sammanhang. Aktiv i många föreningar. Stort intresse för historia och kultur i olika former. Ensamstående med tre ungdomar som bor hemma.

Viktiga frågor

Barn och ungdom skall ha möjlighet till ett aktivt kultur-och fritidsliv. De skall uppleva meningsfullhet, trygghet och hopp under sin uppväxt. 
Trygghet och god omvårdnad skall finnas tillgängligt för alla som behöver det, inte minst de äldre i samhället.

Snabbfakta

Yrke: Präst
Bostadsort: Fridhem i Gävle

Aktuella uppdrag

Region Gävleborg

  • Folkteatern, ledamot
  • Kultur och Kompetensnämnd, ersättare

Gävle kommun:

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Utbildningsnämnd, ledamot

Telefon: 0760-252567