Du besöker nu Moderaterna Gävleborg.

Michael Agerbring

Ledamot Fullmäktige, Gävle , Styrelseledamot, Gävle

Presentation

Företagande och entreprenörskap spelar en nyckelroll i ett väl fungerande välfärdssamhälle. Det är i företagen som merparten av alla nya jobb skapas och det är också där som många nya innovationer utvecklas och kommersialiseras. Detta genererar ekonomisk tillväxt och möjligheten till förbättrad levnadsstandard. Företagens positiva bidrag till sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten ger skatteintäkter, som i sin tur finansierar den gemensamma välfärden. Företagen är stommen i all tillväxt och den mest beständiga formen för de flesta verksamheter. Att stödja företag och företagande är inte bara en självklarhet för Gävleborgs överlevnad utan en central del i Moderaternas program för hållbar tillväxt. Regionen ska vara attraktiv för både befintliga och nya företag. Etablering och expansion behöver stimuleras i högre grad. Regionen och kommunerna behöver få i uppdrag att vara mer proaktiva och aktiva i att marknadsföra regionen som verksamhetsplats.

Viktigaste frågor

Näringsliv och Företagande

Snabbfakta

Titel: Företagare
Ort: Gävle

Aktuella Uppdrag

Gävle kommun:

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Gavlefastigheter AB, 2:e vice ordförande
  • Gavle Drift & Service AB, 2:e vice ordförande
  • Gavlia AB, 2:e vice ordförande

Gävleföreningen:

  • Föreningsstyrelsen, ledamot
  • Moderata Företagarrådet, ordförande