Du besöker nu Moderaterna Gävleborg.

Frida Stål

Regionråd, Region Gävleborg, Ledamot Fullmäktige, Söderhamn, Styrelseledamot, Söderhamnsföreningen

Presentation

Jag brinner för att skapa fler möjligheter för människor att förbättra sin vardag. Genom att öka människors kunskap, passion och attraktionskraft så skapas en större potential för ett bättre samhälle och en hållbar framtid såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt. Det kan vi tillsammans skapa genom bättre utbildning för barn, ungdomar och vuxna samt fler jobb till vuxna.

Viktigaste frågor

Folkhälsan är den fråga som jag brinner starkast för. Alla människor har rätt till en god hälsa och fler ska känna att de har makt över sina egna liv. Bättre utbildning och fler i arbete är en säker väg till ökad folkhälsa. Och det vinner hela samhället på.

Snabbfakta

Titel: Folkhälsovetare
Ort: Söderhamn

Aktuella Uppdrag

Region Gävleborg:

  • Regionråd
  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Kultur- och kompetensnämnden, ordförande
  • Demokratiberedning, vice ordförande
  • 2:e vice gruppledare

Söderhamn kommun:

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Barn- och utbildningsnämnden, ersättare
  • Arbetsmarknads- och Socialnämnden, Ersättare

Söderhamnsföreningen:

  • Styrelseledamot och sekreterare

Politisk sekreterare:
Elin Simmesgård
E-post: [email protected]
Telefon: 070 556 26 34