Du besöker nu Moderaterna Gävleborg.

Eva Marja Andersson

Eva Marja Andersson

Ledamot Fullmäktige, Gävle , 2:e vice Förbundsordförande, Gävleborg,

Personlig Presentation

I dag har jag ett uppdrag som Socialnämndens Ordförande i Gävle kommun och är tjänstledig från mitt arbete som Gymnasielärare. 
Jag ser utbildning som en framgångsfaktor för att leva ett bra liv. Därför ser jag att utbildning ska vara möjligt för alla. Vi är olika och har olika förutsättningar och skolans innehåll och kvalité är avgörande för varje individs utveckling. 

Företagande är betydelsefullt för att få ett samhälle att bli stabilt och för att det ska kunna växa. Efter mina drygt trettio år som företagare med anställda har mina erfarenheter och kunskaper om hur viktigt företagandet är gett mig värdefulla insikter. Företagandet kan generera i fler verksamheter och ge fler arbetstillfällen med möjligheter till nya företagare i samhället.
Med mitt stora intresse för människor, samhälle och politik vill jag även i fortsättningen hitta det positiva vi har i samhället och ta tillvara möjligheterna för en utveckling.

Viktiga politiska frågor

Jag vill se ett samhälle för individer med valfrihet till skola, vård och omsorg.

• Ett tryggt samhälle där du kan lita på lag och ordning.
• Mer frihet för företagare.
• En förbättrad infrastruktur året runt för en levande landsbygd.
• Tydliga kvalitetskrav med uppföljning av vården.
• Samverkan mellan Landsting och kommuner behöver utvecklas för att ingen individ ska hamna mellan stolarna.
 

Snabbfakta

Titel: Lärare
Ort: Gävle, Lexe

Aktuella uppdrag

Gävle kommun:

  • Fullmäktige, ledamot
  • Socialnämnden, 2:e vice ordförande
  • Gävle Energi AB, suppleant

Gävleborgsförbundet:

  • 2:e vice Förbundsstyrelsen, Ordförande