Du besöker nu Moderaterna Gävleborg.

Eva Enmarker

Ersättare Fullmäktige, Gävle

Presentation

Gift, barn och bonusbarnbarn. Varit i bussbranschen i 33 år innan jag skolade om mig på Komvux till undersköterska för 6 år sen. Är anställd på timmar på Regin Gävleborg.

Viktigaste frågor

Trygghet (lag och ordning) Viktigt att vi får känna oss trygga i våran miljö som vi vistas i. Kunna åldras i kommunen med bra omsorg och hälsa. Fler anställda inom polisen. Mer utbildning till ordinarie och timanställd personal. Öppna upp Korttidsboende och mellanvårdsplatser. Öka grundbemanningen inom sjukvården och äldreomsorgen.

Snabbfakta

Titel: Undersköterska
Ort: Gävle

Aktuella Uppdrag

Gävle kommun:

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Omvårdnadsnämnden, ledamot
  • Överförmyndarnämnden, ersättare

Gävleföreningen:

  • Föreningsstyrelse, ledamot