Du besöker nu Moderaterna Gävleborg.

Birgitta Bjerkén

Birgittha Bjerkén

Ledamot Fullmäktige, Region Gävleborg, Ordförande Moderatkvinnorna, Gävleborg

Presentation

Jag har varit politiskt aktiv i Gävle Kommun sedan i slutet på 80-talet och ledamot i Kommunfullmäktige sedan 1991.  Har även varit aktiv i Regionen och suttit i fullmäktige där sedan 2006.
Gävle Kommun är en fantastisk plats att leva och bo på med härligt natur och hav. Gävle skall vara en plats där alla behövs och en plats att längta till.

Men det finns en mängd utmaningar som vi måste arbeta långsiktigt med om Gävle skall fortsätta växa. Kommande år kommer att bli tuffa  och det  kräver rätt prioriteringar och inte alltid skattehöjningar. Kommunal   kärnverksamhet  måste prioriteras och människor skall styra mer och politiken mindre. Våra medborgare måste själva få välja efter sina egna behov och önskemål. För mig är det viktigt vi har ett samhälle som ser varje individ från vaggan till graven.

Företagen är vår tillväxt, utan företagare stannar Gävle. Vi måste ha ett bättre samarbete och dialog  samt att uppmuntra, stötta och hjälpa till vid nyetableringar då först kan vi få ett bra och gott Näringslivsklimat. 

Trygghet, mångfald och kvalité med medborgarna i centrum skall bli mitt Gävle.

Gävle behöver ett fortsatt Alliansstyre de kommande åren. Gävle kan bättre!

Snabbfakta

Titel: Företagare, äger och förvaltar fastigheter
Ort: Norrlandet, Gävle

Aktuella uppdrag

Region Gävleborg:

• Regionfullmäktige, ledamot
• Regionstyrelse, ledamot

Gävle kommun:

  • Gävle Hamn, ledamot
  • Valnämnd, ledamot

Gävleborgsförbundet:

  • Ledamot Förbundsstyrelsen
  • Moderatkvinnorna Gävleborg, Ordförande

Telefon: 070-322 14 10