Du besöker nu Moderaterna Gävleborg.

Anders Jansson Gladh

Ersättare Omvårdnadsnämnden, Gävle

Personlig presentation

Jag är uppvuxen och bor i Gamla Gefle. Efter ingenjörsexamen på Polhemsskolan började jag som officersaspirant på I14 år 1976. Är nu överstelöjtnant men är tjänstledig från Högkvarteret för politiskt uppdrag som ordförande för Omvårdnadsnämnden i Gävle. Under officersutbildningen läste jag pedagogik och sociologi på Stockholms universitet, därav mitt stora intresse för utbildning och människors livsförutsättningar.
Min familj är mina två döttrar Anna och Charlotte som båda bor i Stockholm och min blivande fru Kajsa med sonen Noah. Fritiden tillbringar jag helst i Norra Hälsingland.
Har bott i Strängnäs i 16 år och drev bland annat friskolan Strängnäs Montessoriskola, Män mot kvinnovåld i Strängnäs och Strängnäs Mansjour. I dag är jag Paradgeneral för Pride paraden i Gävle, kärleken är fri!
Jag har haft flera politiska uppdrag i Strängnäs och Gävle under åren.

Viktiga politiska frågor

Gävleborg är en region med alla förutsättningar att blomstra. Hälsingland ett landskap fyllt av skön natur, entreprenörskap och glädje. Gästrikland ett växande landskap fyllt av företag, utbildning och nöjesliv. Gävle är en kommun med stor potential med god ekonomi, bra omsorg, framstående i kultur och idrott, bostadsbyggande och ett bra geografiskt läge
Jag vill nyttja denna potential så att fler människor vill bo och arbeta i Gävle och Gävleborg.

Som politiker i Gävle och Gävleborg ska jag verka för:
• Ett livskraftigt och växande näringsliv så att fler invånare ska ha ett jobb att gå till
• Bättre skolresultat
• Värnandet av att valfriheten i äldreomsorg och vård – alla ska ha rätten att välja bra kvalité
• En tillgänglig sjukvård utan köer
• Fler platser på Högskolan i Gävle
• Förbättrad infrastruktur, vägar och järnvägar för transporter av varor och människor
• Ökad turism

Snabbfakta

Yrke/titel: Officer/Överstelöjtnant
Bostadsort: Söder Gamla Gefle

Aktuella uppdrag:

Gävle kommun:

  • Omvårdnadsnämnden, 2:e vice ordförande

Telefonnummer: 072 963 30 88