Du besöker nu Moderaterna Gävleborg.

Anders Fogeus

Ersättare Hållbarhetsnämnden, Region Gävleborg, vice ordförande Gävle Energi AB, Gävle

Presentation

Jag är gift och bor i Bomhus, Gävle. Har haft politiska uppdrag i moderaterna sedan 2010. Mina kommunala förtroendeuppdrag har varit ledamot i f.d tekniska nämnden, kommunfullmäktige, kultur och fritidsnämnden samt fem olika kommunala bolag. I regionen har jag varit ledamot regionfullmäktige samt hållbarhetsnämnden. Inom moderaterna har jag varit ordförande i Gävle.

Viktigaste frågor

Gävle – möjligheternas stad. Här finns en god infrastruktur såväl på land som till havs. Mycket förbättringar har gjorts senaste decennierna men tyvärr inte tillräckligt. De viktigaste frågorna för mig är skapa goda förutsättningar för företagsetableringar, god kvalitet på skolor och eftergymnasiala utbildningar. Energifrågor måste lösas så att vi får en säker robust tillgång. Trygghetsfrågor och arbetslösheten är viktiga frågor i Gävle.

Snabbfakta

Yrke: Pensionär
Ort: Bomhus, Gävle

Aktuella uppdrag:

Region Gävleborg

  • Hållbarhetsnämnden, ersättare

Gävle kommun

  • Gävle Energi AB, 2:vice ordförande
  • Gävle Kraftvärme AB, ledamot
  • Gävle Energisystem AB, ledamot
  • Bionär Närvärme AB, suppleant
  • Gästrike Ekogas AB, ledamot
  • Revisorer för granskning av revisionskollegiet, ledamot

Gävleföreningen:

  • Valberedning, ordförande