Du besöker nu Moderaterna Gävleborg.

Alexander Hägg

Regionråd, Region Gävleborg, Ledamot Fullmäktige, Söderhamns

Presentation

Mitt namn är Alexander Hägg. Jag är född, uppväxt och bosatt i Söderhamn. Sedan två år tillbaka är jag regionråd i opposition för Moderaterna i Region Gävleborg, och har under denna mandatperiod varit vice ordförande i regionens hållbarhetsnämnd. Fritiden spenderas helst på resande fot i goda vänners lag.

Viktigaste frågor

Region Gävleborg har idag stora problem som måste tas itu med, och S-styret som suttit vid makten i 100 år är idag mer intresserad av att förvalta, än att förnya och förbättra. För att få ordning på Region Gävleborg krävs; – Kortade vårdköer – Stabilare ekonomi – Kraftiga satsningar på landets sämsta vägar

Snabbfakta

Titel: Regionråd
Ort: Söderhamn

Aktuella Uppdrag

Region Gävleborg

  • Regionråd
  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Hållbarhetsnämnden, ordförande
  • Regionfullmäktiges valberedning, vice ordförande
  • Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs fullmäktige, ledamot

Söderhamn kommun:

  • Fullmäktige, ledamot
  • Omvårdnadsnämnd, ersättare
  • Kommunstyrelse, ersättare

Gävleborgsförbundet:

  • Förbundsstyrelse, ersättare

Söderhamnsföreningen:

  • Ledamot

Mail: [email protected]
Telefon: 073 061 36 41

Politisk sekreterare Elin Simmesgård
E-post: [email protected]
Telefon: 070 556 26 34