Bollnäs

Din Frihet – Vårt Uppdrag!

Vi vill att hela Bollnäs ska utvecklas och växa. Med Ordning på ekonomin och glada företagare så kan vi fortsätta investera i våra fritidsanläggningar, skolan, omsorg om våra äldre och en trygg kommun.

Vi Moderater har varit en del av kommunledningen de senaste fyra åren och bidragit till att många första steg tagits på en ny väg för kommunens utveckling, men mer behöver fortfarande göras för att skapa en framtidskommun
som är Hållbar, Trygg, Uppkopplad och Växande.

Vi Moderater vill att hela kommunen skall växa och vara uppkopplad med goda kommunikationer, både fysiskt och digitalt. Att vi tar oss an framtidens utmaningar och möjligheter med en sund hållbarhet i fokus.

Med Moderaterna i kommunledningen säkerställer vi en sund utveckling
i hela kommunen, där alla våra kommundelar utvecklas, är trygga
och har tillgång till bra service, skolor och vägar.

Det är bara om våra byar och tätorter utvecklas som
Bollnäs kommun som helhet kan utvecklas.

Med Moderaterna i kommunledningen arbetar vi för en kommunal
ekonomi i balans och en ökad kvalité och valfrihet inom skola och omsorg.
För detta Behöver vi fler företagare, fler jobb i kommunen
och mer entreprenörskap.

Vi Moderater är beredda att fortsätta ta ansvar för
Bollnäs kommuns framtid och utveckling.

Kommunpolitiskt handlingsprogram

Här kan du läsa mer om oss och vårt politiska program för Bollnäs kommun.

Ordförande

Johan P Bång
070 – 209 45 25

Gruppledare

Tommy Winqvist
070 – 313 36 33

Kontaktperson

Ordförande Johan P Bång