Ann-Charlotte Granath

Fullmäktigeledamot Region Gävleborg, Fullmäktigeledamot Gävle
E-post: anncharlottegranath@gmail.com
Fullmäktigeledamot Region Gävleborg
Fullmäktigeledamot Gävle kommun

Jag heter Ann-Charlotte Granath och är född och uppvuxen i Gävle.

Som ung vuxen flyttade jag utomlands för att jobba. Det blev många år i bland annat USA, Frankrike och Australien innan jag återvände hem för att vara nära familj och vänner, samt för att studera. Politik och samhälleliga frågor har alltid intresserat och berört mig. Särskilt intresserad är jag av mänskliga rättigheter, det är många gånger utgångspunkten i vad som driver mitt politiska engagemang. Att få stå upp för de som inte kan, orkar eller har förmågan. Man behöver inte titta långt bort i horisonten för att utföra detta arbete. Jag vill börja gräva där jag står.

Viktigaste politiska frågorna: Patienten först! Genom att lyssna till professionen kan vi komma tillrätta med de kvalitativa och ekonomiska utmaningar vi står inför. Vi behöver också förvalta de byggnader och den infrastruktur som redan finns, och omgående bygga fler bostäder i Gävle för att möta våra kommuninvånares behov. Detta ska vi göra på ett miljöeffektivt sätt som harmoniserar med den miljömässiga omställning vi står inför, och det ska genomföras på ett ansvarsfullt ekonomiskt vis så att det inte slår tillbaka på våra invånare.

Intressen: Vara med familjen, träna, påta i trädgården och segla.

Snabbfakta

Ort: Gävle, Norr

Yrke: Statsvetare

Aktuella uppdrag:

Region Gävleborg:

  • Gruppledare
  • 2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionstyrelse, ersättare
  • Demokratiberedningen, ledamot

Gävle kommun:

  • Kommunfullmäktige, Ersättare