Anders Fogeus

Ersättare Fullmäktige, Region Gävleborg, Fullmäktigeledamot, Gävle
Mail: fogeus.bole@gmail.com
Telefon: 070-3804161
Ersättare Fullmäktige Region Gävleborg
Fullmäktigeledamot Gävle kommun

Presentation

Jag heter Anders Fogeus 73 år och bor i östra Bomhus, Gävle. Är pensionär och gift.

Har varit aktiv sedan 2009 och haft kommunala förtroendeuppdrag sedan 2010. Mina nuvarande uppdrag är ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i Kultur och Fritidsnämnden samt ordförande i Revisorer för granskning av revisorskollegiet. Jag är också vice ordförande i Gävle Energi AB, Gävle Energisystem AB, Gävle Kraftvärme AB samt styrelseledamot i Bionär Närvärme AB. Har tidigare varit ordförande i Gävlemoderaterna samt ledamot i Tekniska nämnden.

Viktiga frågor

Gävle växer och måste utvecklas till att bli hållbarare och attraktivare att leva, bo och verka i. Större focus på näringslivsfrågor samt digitalisering och effektivisering av kommunens verksamhet. Vi måste bli bättre på att ta hand om företag och se till att dom ges utrymme att växa både personellt och i markyta. Bättre kvalitet på väg- och cykelbanor. Kollektivtrafiken måste bli smidigare och bekvämare. Tryggare och säkrare stadsmiljö. Jag kandiderar till riksdag, region och kommun.

Snabbfakta

Yrke: Pensionär
Ort: Bomhus, Gävle

Aktuella uppdrag:

Region Gävleborg

  • Fullmäktige, ersättare
  • Hållbarhetsnämnden, ersättare

Gävle kommun

  • Fullmäktige, ledamot
  • Styrelse Gävle Energi, 2:vice ordförande
  • Revisorer för granskning av revisionskollegiet