Nyhetsartikel
16 maj 2018

EU ska vara relevant och fokusera på att lösa verkliga problem

I ett tal på Europahuset i Stockholm pekade Ulf Kristersson idag ut en rad viktiga punkter för det framtida europeiska samarbetet. Sverige måste ha en tydlig agenda i europapolitiken och driva på för att EU ska fokusera på de gränsöverskridande problem som faktiskt kräver gemensamma lösningar.

- Jag vill efter valet leda en regering som prioriterar Sveriges engagemang i EU. Som vinner inflytande genom att bygga broar till Norden, med våra baltiska grannar och med andra i vårt närområde – men också med fler likasinnade, sa Ulf Kristersson.

- Sverige är idag en självklar EU-medlem i en tid då mycket än en gång står och väger. Förutsättningarna är dramatisk annorlunda än till exempel 1989. Nu byggs det fler murar än det rivs. I många länder är nationalism mer lockande än internationalism. De som vill destabilisera Europa och EU-samarbetet ser geopolitiska möjligheter, men också påverkansmöjligheter genom falska nyheter och digitala attacker. Detta är därför inte en tid att stå vid sidan och avvakta. Istället måste svensk europapolitik nu drivas framåt av oss som är för samarbetet, inte av dem som i grunden är emot. Vi är med. Vi påverkas. Vi måste påverka, konstaterade Kristersson.  

- För mig är grunden för Europasamarbetet förmågan att lösa verkliga problem. Annars riskerar EU att bli en politisk och moralisk papperstiger. EU:s principer är bra. Men måste fungera också i verkligheten. Jag medger också viss förvåning över att kritiska synpunkter på en ökning av EU:s budget avfärdas som snäv nationalistisk euroskepticism. Demokratin börjar med all respekt inte i Bryssel. Budgetprocessen måste därför ta sikte på att reformera det som verkligen kostar pengar. Den gemensamma jordbrukspolitiken och regionalpolitiken. Allt är inte fel, men mycket behöver förändras. Och tiden att göra det är nu, sa Kristersson.

- Vi ska konsekvent driva vår agenda där problemen är gränsöverskridande, och där lösningarna därför också måste vara det. Så bidrar Sverige bäst till att göra EU starkare, och så främjar vi bäst europeiska – och svenska – intressen, avslutade Kristersson.

I talet lyfte Ulf Kristersson fram sex områden där han vill se ett närmare samarbete inom EU:

1. Fred och säkerhet. EU behöver en starkare utrikespolitik. Flera faktorer pekar entydigt på detta – Rysslands aggressioner mot Ukraina, Kinas växande ambitioner och USA:s rörelse bort från multilaterala samarbeten. Sverige ska också vara en aktiv deltagare i PESCO och prioritera det östliga partnerskapet. 

2. Miljö och klimat. Sverige ska driva en europeisk klimatpolitik för kostnadseffektiva utsläppsminskningar. EU:s handel med utsläppsrätter bör utvidgas till flera sektorer, och vårt system bör kopplas samman med andra länders. 

3. Frihandel och gemensam konkurrenskraft. Vi ska slåss mot protektionism och för fler frihandelsavtal. Det ligger i Sveriges intresse att EU når ett starkt partnerskap med Storbritannien. Samtidigt behöver den inre marknaden fördjupas, särskilt för tjänster i den digitala ekonomin. Regelbördan för europeiska företag måste minska. 

4. Forskning och utveckling. EU ska bli ett center för världsledande forskning. Över tid bör forskningsbudgeten fördubblas, för att vi ska kunna matcha länder som USA, Sydkorea, Kina och Japan. 

5. Gränsöverskridande lag och ordning. Arbetet mot terrorism samt gränsöverskridande och organiserad brottslighet måste stärkas. Fängelsestraff ska avtjänas i hemländerna. Dessutom måste handeln med pass stoppas, EU-medborgarskap ska inte vara till salu. 

6. Gränskontroll, migration och asylmottagande. EU måste fullt ut kontrollera sina yttre gränser, och Frontex måste fungera. På sikt behövs ett gemensamt europeiskt flyktingmottagande, där vi övergår till ett kvotflyktingsystem.

Läs talet här.

Filer
EU-tal.pdf(pdf147.59 KB)
Ulf Kristersson
Partiledare
Jag är övertygad om att det finns rimliga och rationella politiska lösningar också på det som är riktigt svårt. Tillsammans kan vi se till att Sverige får en hoppfull framtid. 
Mer om Ulf