Moderaterna i Dalarna presenterar förslag till riksdagsvalsedel

Idag har handlingarna inför nomineringsstämman till riksdagen skickats ut till ombuden. I handlingarna finns förslag till valsedel till riksdagen samt det rådgivande provval som genomförts under hösten bland moderaternas medlemmar i Dalarna.

Förslag till valsedel till riksdagen

 1. Carl-Oskar Bohlin    Borlänge
 2. Malin Höglund         Mora
 3. Christer Carlsson     Falun
 4. Caroline Willfox       Säter
 5. Ulrik Bergman          Borlänge
 6. Mikael Rosén           Falun
 7. Håge Persson          Ludvika
 8. Sebastian Larsson   Leksand
 9. Britt-Inger Reming   Hedemora
 10. Fredrik Ollén            Rättvik
 11. Johannes Kotschy   Avesta
 12. Janne Wiklund         Gagnef
 13. Jenni Sjöblom         Borlänge
 14. Catharina Enhörning Falun
 15. Joakim Larsson       Orsa
 16. Lotta Gunnarsson    Smedjebacken
 17. Mikael Östling         Malung-Sälen
 18. Stefan Eriksson       Gagnef
 19. Jonna Harkén          Mora
 20. Pär Skagerling         Vansbro
 21. Jennie Tegnér          Älvdalen
 22. Jesper Gustafsson   Ludvika
 23. Anna Granath          Falun
 24. Hugo Abrahamsson Ludvika
 25. Feasl Alyas              Borlänge
 26. Katarina Andersson Avesta
 27. Johan Thomasson   Avesta
 28. Anna Hagberg         Leksand
 29. Tamara Zuljevic       Hedemora
 30. Jannis Erik Granberg Falun

 

Provvalsresultat

 

Förnamn Efternamn Poäng
Carl-Oskar Bohlin

993

Malin Höglund

539

Crister Carlsson

328

Ulrik Bergman

293

Caroline Willfox

269

Mikael Rosén

240

HåGe Persson

222

Sebastian Larsson

175

Jenni Sjöblom

120

Veronica Zetterberg

118

Fredrik Ollén

102

Jan Wiklund

100

Katarina Andersson

99

Charlotta Gunnarsson

97

Stefan Eriksson

94

Catharina Enhörning

84

Mikael Östling

76

Jonna Harkén

75

Maja Ryss

73

Britt-Inger Remning

70

Feasl Alyas

68

Johannes Kotschy

67

Jesper Gustafsson

66

Johan Thomasson

58

Anna Granath

58

Erik Gustafsson

53

Joakim Larsson

53

Jonas Öman

42

Anna Hagberg

41

Lars Karlsson

36

Jennie Tegnér

35

Tamara Zuljevic

30

Pär Skagerling

26

Mattias Jonsson

26

Daniel Erlandsson

21

Jannis Erik Granberg

13

 

Kommunstyrelsen i Orsa nonchalerar fyrpartiförslag från Kd, M, Mp och V

Är inte en så viktig fråga som planeringen längs Digerbergets unika sluttning, värd att ytterligare övervägas? Kommunstyrelsen hastar fram ett beslut om yttrande när det gäller E45:ans sträckning, en månad före remisstidens utgång? Bör man inte lyssna bättre på lokalfolkningen och på allvar studera oppositionens alternativa förslag till yttrande? Kommunstyrelsemötet i december, hade varit mer lämpligt för beslut. Fyrpartiernas förslag till bordläggning röstades ner.

På kommunstyrelsesammanträdet i november i Orsa presenterades ett alternativt förslag till kommunens yttrande till Trafikverket, gemensamt av de fyra partierna Kd, M, Mp och V. Tanken i det förslaget var att försöka hitta en lösning där mindre del av jordbruksmark skulle offras och att trafiksäkerhetsåtgärderna i första han borde lösas i befintlig sträckning. Breddningsmöjligheter finns.

Det nonchalerades av C, S och Sd.

Fyrpartiförslaget ville en tydligare skrivning där Trafikverket skulle anstränga sig mer än tidigare och gå kommunen till mötes, främst i miljötänkande kring jordbruksmarken, säkerhetsfrågor och nya rön kring klimatkrisen, beslutade nationella klimatmål och besluten om en hållbar utveckling.

Det är egentligen anmärkningsvärt att man inte, innan beslut fattas om att gå vidare, tänker till lite extra, när vägkorridoren fastställdes redan 2007, för snart 14 år sedan. Efter kommande sannolika överklaganden kommer säkert ytterligare 5-6 år att gå, innan pengar anvisas och det blir klart för byggstart. Korttänkt av både Trafikverket och kommunen, C, S och Sd.

Nedanstående tankar lyfts fram i fyrpartiförslaget:

* Utreda möjligheter att behålla befintlig vägsträckning Vångsgärde – Trunna med möjlig breddning, av- och tillfarter, gång -och cykelbanor och nödvändiga säkerhetsåtgärder. Att undvika miljöförstörelse, mänskligt lidande och onödiga kostnader, enbart för någon minuts tidsvinst på den 7 – 8 km långa sträckan och således behålla hastigheten 60 km/timmen på sträckan Vångsgärde-Trunna.

* Förlusten av 13-14 hektar jordbruksmark, hotet mot utvecklingsmöjligheter för jordbruken i Lindänget och ute på Näset, är oroande. Vi räddar attraktiva biotoper utan konstlad ersättningsmark kring Skeer. Utblicken och vyn över Orsasjön räddas utan en 40-50 meter bred asfaltbarriär.

* Fortsättningsvis garantera Kungshaga Hotell god tillgänglighet med en genomtänkt avfart i närhet till hotellet. Att värna vårt befintliga näringsliv, vår jordbrukskulturbygd och utveckla möjligheter till turistsatsning där vyn över Orsasjön, Orsa samhälle och de blånande bergen är som finast.

* Den berömda vyn kring f d ”Östlunds Café” och Holens bystuga är idag farliga turiststopp. I nuvarande förslag tas tidigare något utökade rastplats bort och problemen kvartstår. Här finns markutrymme till att skapa ett bättre planerat och välkomnande ”Orsastopp”, med trafiksäker på- och avfart.

Detta är idéer och tankar som bättre borde värderas av en miljömedveten kommunstyrelse. Gemensamt och enigt kunde vi också begära att Trafikverket lyssnar och överväger dessa möjligheter innan det slutliga beslutet om vägsträckning måste fattas. En enig kommun skulle säkert få Trafikverket att reflektera ytterligare och inte bara gå vidare i gamla hjulspår utan att lyssna på engagerade politiker och en aktiv befolkning.

Ulf Björklund (KD), Gunilla Frelin (M), Anders Johansson (V) och Joep Meens (MP)

5000 kronor i lönetillägg för dem inom vården och äldreomsorgen som kämpar mot Corona

Sjukvården och omsorgen i Dalarna ska ha de förutsättningar som behövs för att hantera coronakrisen. Moderaterna vill tillfälligt öka lönen för den vård- och omsorgspersonal som jobbar vid coronakrisens frontlinje. Och se till att de har den utrustning som krävs för att kunna jobba säkert och behandla så många som möjligt.

Pressen är stor och ökar. Framför allt på den personal, som inom sjukvården och äldreomsorgen runt om i Sverige, jobbar vid coronakrisens frontlinje. Självklart finns en oro för att själv bli smittad och professionaliteten som krävs för att lägga den oron åt sidan är beundransvärd. Det viktigaste var och en kan göra för att underlätta deras arbete är att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska smittspridning – det är helt avgörande för hur vården, Dalarna och Sverige kommer klara det här. Men Moderaterna vill också göra mer än så.

Vi föreslår nu ett Coronatillägg – ett lönepåslag på 5000 kronor till de sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och läkare som jobbar inom ramen för Corona. De extra resurserna kan också användas för andra riktade insatser för personalen i vården och omsorgen – utöver lönen kan det exempelvis handla om att täcka upp kostnaderna för betalda resor till och från jobbet för de som har mycket långa arbetspass eller att täcka mellanskillnaden mellan lön och sjuklön för dem som har patientnära arbetsuppgifter och blir sjukskrivna. Det är inte mer än rättvist. Deras viktiga insatser ska belönas med mer än applåder och glada tillrop. Till att börja med vill Moderaterna att detta ska gälla från mars till och med maj.

Sammanlagt innebär vårt förslag 15 miljarder kronor extra i resurstillskott till regioner och kommuner. Förutom Coronatillägget ska det täcka de kostnader som vården och omsorgen har för exempelvis inköp av personlig skyddsutrustning, medicinsk utrustning och testkit, snabbutbildning av vårdpersonal samt till fler intensivvårdsplatser. Hela den svenska sjukvården och omsorgen ska känna sig trygga i att de har de ekonomiska resurserna som behövs för att hantera coronakrisen.

Tillsammans ska vi klara det här. Och du som jobbar vid coronakrisens frontlinje i Dalarna ska känna att du har samhällets fulla stöd i ditt viktiga arbete.

Elisabeth Svantesson (M)

Ekonomisk-politisk talesperson

Ulf Berg (M)

Regionstyrelsens ordförande, Region Dalarna

Vi alla vill samma sak

Jag tror samtliga politiska partier i Säter vill kommunens bästa men majoriteten vill ju såklart inte att de som fungerar mindre bra kommer fram och vidare ut till medborgarna. Min uppfattning är att vi alla vill samma sak, vi vill ha en fungerande skola, en fungerande välfärd, en värdig ålderdom, skillnaden är bara att vi olika partier vill använda olika verktyg och ekonomiska medel för att nå till våra mål.

Det är oerhört glädjande för alla när resultaten i skolan visar positiva tendenser, roligt att ni vill prata om det! Vår frustration i oppositionen har handlat om att ni inte varit intresserade att diskutera när det går åt andra hållet. Våra elever, föräldrar och medborgare ser och förstår själva, alla har vi våra uppfattningar, negativa som positiva.

Om våra medborgare tycker skolan i Säter är lika fantastisk som ni vill få den att framstå som, är det garanterat att ni får de rösterna som ni nu skriftligen uttryckt en oro för att vi ska ta ifrån er vid nästa val. Människor har förmåga att tänka själva, utgångspunkterna blir dock alltid bättre om man är tydlig med sanningen. Vi vet att vi har fantastisk personal som kämpar hårt men det är faktiskt så att det finns personal på fel plats också, det måste vi kunna vara ärliga att säga, vilket inte är unikt i Säter på något sätt.

Men i det stora hela är det politiken som styr, alltså ni, och därav är det er vi kritiserar. Personalen riktar bara in sig på de direktiv de får. Så vill man inte ha någon förändring så gör man alltså ingenting eller så ser man till att tysta personal som har åsikter om verksamheten de jobbar i.

Vi vill såklart ha rätt personer på rätt plats och en stad som lever och mår bra! Vi förstår också att det är besvärligt med en aktiv opposition som ser igenom era brister men så länge ni bara ser oss som ”de där” som vi inte tänker tycka samma som, så kommer kommunen inte gå åt rätt håll.

Sträck ut handen, ta ansvar och samarbeta istället för att rösta ner förslag bara för att de råkar vara blåa. Moderaterna kommer fortsätta vara ett parti i opposition i två år till men samarbetar mer än gärna i förslag som är bra för Säter.

God fortsättning önskar jag er alla!

Caroline Willfox 

Oppositionsråd i Säter

Minimal sanning i dalasossarnas påståenden om Moderaterna – vi sätter ökat jobbskatteavdrag före bidrag

I en debattartikel den 16 augusti spekulerar dalabänkens socialdemokrater kring konsekvenserna av valet i september. Sanningshalten i dalasossarnas påståenden om Moderaternas politik är obetydlig.

Trots, eller kanske snarare, på grund av att socialdemokraterna styrt landet i fyra år är man mer intresserad av att ljuga om moderat politik än att berätta om sin egen.

Den 9 september går Sverige till val. Vi gör det i ett läge där den svenska ekonomin är stark. Men där konjunkturnedgången knackar på dörren och det finns en rad stora problem som växer i stället för att minska.

Vi gör det i ett läge där det för vissa lönar sig sämre att ställa klockan och gå till ett jobb än att fortsätta leva på bidrag. Det kan vi moderater aldrig acceptera. Vi är övertygade om att det bara är genom att fler arbetar som Sverige kan klara integrationen och byggas starkt.

Under mandatperioden har Stefan Löfvens regering höjt skatten med 60 miljarder kronor och ökat utgifterna med 100 miljarder kronor. Trots det är polistätheten den lägsta på tio år, vårdköerna har fördubblats, var sjätte elev lämnar nian utan betyg för gymnasiet och försvaret är underfinansierat.

Skatterna för vanligt folk har höjts trots löften om motsatsen och Sverige har fått världens högsta marginalskatter. 

Moderaterna sätter jobb och välfärd före bidrag, det ska alltid finnas drivkrafter att jobba. Därför sänker vi också skatten på arbete, med inriktning på de lägsta inkomsterna – vi vet av erfarenhet att det leder till att fler jobbar.

Därför går vi till val på att göra det mer lönsamt att arbeta för 145 500 personer i Dalarnas län. En busschaufför och en undersköterska med två barn i Dalarna får behålla 700 kronor mer per månad med Moderaternas politik. 

Vi menar också att det ska löna sig att ha jobbat. Därför sänker vi skatten för dem som har arbetat och byggt Sverige starkt – landets pensionärer. Till skillnad från Socialdemokraternas så gäller vår skattesänkning alla äldre, även dem som får mindre än 17 000 kronor i pension.

Det ger en skattesänkning på 200-300 kronor i månaden för den som har en månatlig pension på mellan 13 000-17 000 kronor. I Dalarnas län får 69 197 pensionärer sänkt skatt med vår politik. 

Moderaterna går vi till val på att ta tag i Sverige och satsar 50 miljarder kronor på att återupprätta samhällskontraktet. För kommuner och landsting runtom i landet innebär det minst 20 miljarder till bland annat skola och sjukvård. Specifikt för Dalarnas län innebär det närmare en miljard kronor.

Valet om en dryg månad kommer att stå mellan dem som tar tag i problemen och dem som nöjer sig med att prata om utmaningar och spekulera kring andra partiers politik.

Att ta tag i Sverige och stärka grundläggande samhälls- och välfärdsfunktioner kommer kräva tydliga prioriteringar, bara så kan vi åstadkomma ett samhälle med lika möjligheter för alla. Moderaterna är redo.

Carl-Oskar Bohlin och Ann-Britt Åsebol, riksdagsledamöter för Moderaterna på Dalabänken

När (S) spekulerar om vår politik istället för att lösa problem så tar vi tag i Sverige

I en debattartikel den 16 augusti spekulerar dalabänkens socialdemokrater kring konsekvenserna av valet i september. Sanningshalten i dalasossarnas påståenden om Moderaternas politik är obetydlig. Trots, eller kanske snarare, på grund av att socialdemokraterna styrt landet i fyra år är man mer intresserad av att ljuga om moderat politik än att berätta om sin egen.

Den 9 september går Sverige till val. Vi gör det i ett läge där den svenska ekonomin är stark. Men där konjunkturnedgången knackar på dörren och det finns en rad stora problem som växer i stället för att minska. Vi gör det i ett läge där det för vissa lönar sig sämre att ställa klockan och gå till ett jobb än att fortsätta leva på bidrag. Det kan vi moderater aldrig acceptera. Vi är övertygade om att det bara är genom att fler arbetar som Sverige kan klara integrationen och byggas starkt.

Under mandatperioden har Stefan Löfvens regering höjt skatten med 60 miljarder kronor och ökat utgifterna med 100 miljarder kronor. Trots det är polistätheten den lägsta på tio år, vårdköerna har fördubblats, var sjätte elev lämnar nian utan betyg för gymnasiet och försvaret är underfinansierat. Skatterna för vanligt folk har höjts trots löften om motsatsen och Sverige har fått världens högsta marginalskatter.

Moderaterna sätter jobb och välfärd före bidrag, det ska alltid finnas drivkrafter att jobba. Därför sänker vi också skatten på arbete, med inriktning på de lägsta inkomsterna – vi vet av erfarenhet att det leder till att fler jobbar. Därför går vi till val på att göra det mer lönsamt att arbeta för 145 500 personer i Dalarnas län. En busschaufför och en undersköterska med två barn i Dalarna får behålla 700 kronor mer per månad med Moderaternas politik.

Vi menar också att det ska löna sig att ha jobbat. Därför sänker vi skatten för dem som har arbetat och byggt Sverige starkt – landets pensionärer. Till skillnad från Socialdemokraternas så gäller vår skattesänkning alla äldre, även dem som får mindre än 17 000 kronor i pension. Det ger en skattesänkning på 200-300 kronor i månaden för den som har en månatlig pension på mellan 13 000-17 000 kronor. I Dalarnas län får 69 197 pensionärer sänkt skatt med vår politik.

Moderaterna går vi till val på att ta tag i Sverige och satsar 50 miljarder kronor på att återupprätta samhällskontraktet. För kommuner och landsting runtom i landet innebär det minst 20 miljarder till bland annat skola och sjukvård. Specifikt för Dalarnas län innebär det närmare en miljard kronor.

Valet om en dryg månad kommer att stå mellan dem som tar tag i problemen och dem som nöjer sig med att prata om utmaningar och spekulera kring andra partiers politik. Att ta tag i Sverige och stärka grundläggande samhälls- och välfärdsfunktioner kommer kräva tydliga prioriteringar, bara så kan vi åstadkomma ett samhälle med lika möjligheter för alla. Moderaterna är redo.

 

Carl-Oskar Bohlin (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Riksdagsledamöter på Dalabänken

Boverket backar och förlänger undantaget för gamla vedspisar och kaminer – "Otroligt skönt att förnuftet segrat"

Nu backar Boverket om de nya vedeldningsreglerna som hotade att stoppa gamla vedspisar och kaminer. Undantagsreglerna förlängs.
– Otroligt skönt att det engagemang som lagts ned gett resultat. Hotet är avvärjt, säger dalariksdagsman Carl-Oskar Bohlin (M).

Under onsdagen meddelade Boverket att det blir en förlängd övergångsperiod för ”planerade ändrade regler för vedspisar och kaminer”. Det betyder att gamla vedspisar och kaminer undantas från de nya vedelningsreglerna som kommer 1 juli. Undantaget gäller fram till årsskiftet.

– Och då ska regeringen skicka ett nytt regleringsbrev till Boverket. I brevet utgår vi i från att regeringen tar hänsyn till vad en majoritet i riksdagen tycker – att det fortsättningsvis ska vara tillåtet att installera gamla kaminer och vedspisar i befintliga hus, säger Carl-Oskar Bohlin.

I början av maj beslutade en majoritet i riksdagens civilutskott – Alliansen och SD – att ta initiativ till att stoppa de nya kritiserade vedeldningsreglerna från att drabba gamla vedspisar och kaminer.

– Jag tror att regeringen och Boverket nu insett att det inte går att gå emot en majoritet i riksdagen. De nya reglerna ska inte tillämpas på gamla vedspisar och kaminer. Otroligt skönt att förnuftet segrat, säger han.

EU:s Ecodirektiv ligger till grund för de nya reglerna.

– EU har aldrig avsett att förbjuda gamla vedspisar. De gamla reglerna kommer därför att fortsätta gälla. Först tillfälligt fram till årsskiftet. Sedan utgår vi från att regeringen säger till Boverket i nya regleringsbrevet att gamla vedspisar och kaminer ska undantas i de nya reglerna, säger han.

Civilutskottet kommer ändå troligtvis jobba vidare med frågan.

– Vi tar troligtvis fram ett betänkande om att stoppa detta för att få det formellt beslutat. Om vi då inte blir överens om att stoppa detta redan i utskottet så kommer det bli en riksdagsdebatt. Jag tror ändå att de rödgröna inte vill ha en debatt om detta i riksdagen, säger Carl-Oskar Bohlin.

Läs mera i Dalarnas Tidningar

Vi har utvecklat vår miljöpolitik – nu måste vi börja redovisa nyttan av klimatsatsningar i statens budget

Fokus för den svenska miljö- och klimatpolitiken måste vara att skapa så stor nytta som möjligt. Den nuvarande regeringen har misslyckats med detta. Vi misstror inte de goda avsikterna, men de senaste fyra åren har präglats av ineffektiva reformer som inte fungerar i praktiken. Det visas också av faktumet att de svenska växthusgasutsläppen har ökat de två senaste åren enligt siffror från SCB.

Moderaternas utgångspunkt är att ny teknik och nya marknader måste vara starka krafter i den gröna omställningen. Därför presenterar vi en rad förslag för en mer sammanhållen svensk miljö- och klimatpolitik:

1. Klimatavdrag för basindustrin. Sverige har en klimatsmart industri, men fortfarande står basindustrin för en tredjedel av våra utsläpp. Vi vill därför se ett klimatavdrag för basindustri som investerar i teknik som radikalt kan minska eller helt eliminera processutsläppen. Till dess att avdraget är på plats matchar vi regeringens industrikliv i syfte att ge branschen långsiktiga spelregler.

2. En förstärkt statlig klimatforskningspolitik. För att uppmuntra till tekniksprång inom basindustrin bör statliga medel i större utsträckning riktas till forskning och innovationer som kan bidra till att på sikt utradera basindustrins utsläpp.

3. Satsning på laddningsinfrastruktur. Inrikes transporter står för en tredjedel av de svenska utsläppen. Det är därför angeläget att skynda på omställningen inom transportsektorn. Moderaterna föreslår 100 miljoner kronor årligen fram till 2021 för en teknikneutral laddningsinfrastruktur vid vägtransporter. Sjöfarten och flyget måste även i större utsträckning bära sina klimatkostnader genom internationella överenskommelser.

4. Ökat klimatbistånd. Av Sveriges bistånd är det en förvånansvärt liten andel som går till att minska klimatutsläppen. Vi vill öka det bistånd som syftar till att sänka utsläppen, utan att det går ut över det humanitära biståndet.

5. Krav på klimatnytta. Regeringen spenderar miljardbelopp på åtgärder som de själva inte vet klimatnyttan av. Därför föreslår vi att nyttan av klimatsatsningarna måste beräknas och redovisas i statens budget.

Utöver detta presenterar vi också förslag för att bidra till klimatsmart konsumtion. Konsumenter ska få tillgång till mer information men vi ska också ställa tuffare krav på miljö- och klimathänsyn vid offentlig upphandling.

Vi satsar även  på att minska utsläppen av läkemedelsrester i våra hav och vattendrag. och avsätter 500 miljoner kronor över fem år för avancerad rening av läkemedelsrester. Vi vill även se höjda mål för återvinning och ett nationellt mål för fosforåterföring.

Vi moderater har fördjupat och utvecklat vår miljö- och klimatpolitik. En självklar utgångspunkt för oss har varit att miljö- och klimatreformer måste ge resultat i verkligheten. Våra skattemedel ska inte gå till plakatpolitik med ingen eller alltför liten klimatnytta.

Maria Malmer Stenergard (M) miljöpolitisk talesperson

 

Carl-Oskar Bohlin (M) Riksdagsledamot på dalabänken

 

Ann-Britt Åsebol (M) Riksdagsledamot på dalabänken.

För stor hänsyn tas i dag till brottslingar – ta bort alla former av straffrabatter

Svensk kriminalpolitik behöver stöpas om i grunden. Allt för länge har för stor hänsyn tagits till gärningsmännen och allt för ofta har brottsoffrens perspektiv fått komma i andra hand.

Det vill vi moderater ändra på. Därför går vi till val på att ta bort dagens form av straffrabatter. Vår ambition är att straffen ska spegla brottens allvar.

I dag får den som döms för flera brott en generös mängdrabatt på straffet. Det betyder exempelvis att en serievåldtäktsman som begått tre våldtäkter bara behöver avtjäna det fulla straffet för en av våldtäkterna.

För de resterande två behöver han bara avtjäna mindre än hälften av straffet. Mängdrabatten har stor inverkan på straffets längd.

Den här mängdrabatten vill vi förändra. I stället för dagens system vill vi se en straffskärpning som i ett typiskt fall skulle medföra att fängelsevistelsen kan öka med ungefär 60-70 procent.

Vår lösning ger brottsoffren bättre upprättelse och håller dessutom samhällsfarliga individer borta från gator och torg under en längre tid.  

Vi vill även ta bort ungdomsrabatten. I dag särbehandlas unga vuxna i åldern mellan 18-21 år genom en straffrabatt. Den som har begått ett brott som 18-åring får till exempel regelmässigt sitt straff halverat jämfört med den som är 21 år.

Det måste förändras. Den som är vuxen och begår ett brott ska också behandlas som vuxen av domstolarna. Inte sällan kan 18-åringar redan vara djupt involverade i kriminella gäng, vilket gör att ungdomsrabatten ofta blir missriktad och att brottsoffrens perspektiv kommer i andra hand.

Under 2017 inträffade över 300 skjutningar runt om i landet. Vi behöver ta tag i den här situationen.

Nu är det dags att inse att Sverige står inför samhällsproblem av en art som vi inte har sett innan. Då kan vi inte låsa fast oss vid gamla lösningar eller bara nöja oss med att justera i ett fåtal straffskalor. Kriminalpolitiken måste förändras på riktigt.

Därför går vi till val på att ta bort ungdomsrabatten och förändra mängdrabatten. Vi vill att fler brottsoffer ska få upprättelse och att färre samhällsfarliga individer ska vistas på våra gator och torg.

 

Tomas Tobé (M) Rättspolitisk talesperson

 

Carl-Oskar Bohlin (M) Ordförande Moderaterna i Dalarna

Fler verksamheter på entreprenad kortar köerna i Landstinget Dalarna

För en vecka sedan rapporterades att canceroperationer på kirurgen i Falun måste ställas in på grund av brist på sjuksköterskor. Detta är oacceptabelt!

Under den rödgröna regeringens styre har efterlevnaden av vårdgarantin i Sverige försämrats. Detta gäller bland annat nybesök till den specialiserade vården och operation. Landstinget Dalarna är tyvärr inget undantag.

Centerpartiet och SjukvårdsAlliansen föreslår att mer verksamhet läggs ut på entreprenad. Precis som man har gjort med gråstarroperationer och urologimottagningen som nu finns genom ett privat bolag på Borlänge sjukhus. Vi måste låta fler aktörer vara med och erbjuda dalfolket vård, det kan korta köerna.

Det som är oroväckande är att köerna växer alltmer, det vill säga inflödet av nya patienter som behöver opereras är större än de som får en operation. Vi ser en tydlig försämring av vårdgarantins efterlevnad de senaste månaderna.

I maj var det 67 procent som fick vård inom vårdgarantin vad gäller operation inom 90 dagar. Tre månader senare är det endast 50 procent. Problemet med att uppfylla vårdgarantin inom division kirurgi är störst i Falun. I juni var det endast 46 procent av patienterna på kirurgin och 64 procent på ortopedin som opererades inom 90 dagar.

Tillgänglighet och väntetider är viktigt för patienter och befolkningen. Lång väntan innebär stress, förvärrad sjukdom och hälsa för patienten samt oro för patienter och deras anhöriga/närstående. Långvariga problem med tillgängligheten riskerar att påverka förtroendet för hälso- och sjukvården.

På kort sikt behövs fler verksamheter på entreprenad. Dessutom måste en omfattande oberoende utredning av division kirurgin genast påbörjas. Det behövs långsiktiga lösningar om bland annat behovet av operation, var och hur det prioriterar. Inom vissa områden opererar Dalarna mer än andra landsting. Finns det andra behandlingsmetoder som är bättre?

För att Landstinget Dalarna ska bli en bättre arbetsgivare måste utredningen omfatta flera delar som, översyn av arbetstider, löner, ledarskap med mera.

SjukvårdsAlliansen och Centerpartiet vill korta vårdköerna och göra arbetsmiljön bättre för de anställda genom att få in fler aktörer inom vården i Dalarna.

 

Ulf Berg, Moderaterna

Christer Carlsson, Moderaterna

Lena Reyier, Centerpartiet

Göran Engström, Centerpartiet

Lisbeth Mörk-Amnelius, Dalarnas sjukvårdsparti

Bo Brännström, Liberalerna

Birgitta Sacrédeus, Kristdemokraterna