Denna nyhet är mer än 3 år gammal

20 augusti, 2018

För stor hänsyn tas i dag till brottslingar – ta bort alla former av straffrabatter

Svensk kriminalpolitik behöver stöpas om i grunden. Allt för länge har för stor hänsyn tagits till gärningsmännen och allt för ofta har brottsoffrens perspektiv fått komma i andra hand.

Det vill vi moderater ändra på. Därför går vi till val på att ta bort dagens form av straffrabatter. Vår ambition är att straffen ska spegla brottens allvar.

I dag får den som döms för flera brott en generös mängdrabatt på straffet. Det betyder exempelvis att en serievåldtäktsman som begått tre våldtäkter bara behöver avtjäna det fulla straffet för en av våldtäkterna.

För de resterande två behöver han bara avtjäna mindre än hälften av straffet. Mängdrabatten har stor inverkan på straffets längd.

Den här mängdrabatten vill vi förändra. I stället för dagens system vill vi se en straffskärpning som i ett typiskt fall skulle medföra att fängelsevistelsen kan öka med ungefär 60-70 procent.

Vår lösning ger brottsoffren bättre upprättelse och håller dessutom samhällsfarliga individer borta från gator och torg under en längre tid.  

Vi vill även ta bort ungdomsrabatten. I dag särbehandlas unga vuxna i åldern mellan 18-21 år genom en straffrabatt. Den som har begått ett brott som 18-åring får till exempel regelmässigt sitt straff halverat jämfört med den som är 21 år.

Det måste förändras. Den som är vuxen och begår ett brott ska också behandlas som vuxen av domstolarna. Inte sällan kan 18-åringar redan vara djupt involverade i kriminella gäng, vilket gör att ungdomsrabatten ofta blir missriktad och att brottsoffrens perspektiv kommer i andra hand.

Under 2017 inträffade över 300 skjutningar runt om i landet. Vi behöver ta tag i den här situationen.

Nu är det dags att inse att Sverige står inför samhällsproblem av en art som vi inte har sett innan. Då kan vi inte låsa fast oss vid gamla lösningar eller bara nöja oss med att justera i ett fåtal straffskalor. Kriminalpolitiken måste förändras på riktigt.

Därför går vi till val på att ta bort ungdomsrabatten och förändra mängdrabatten. Vi vill att fler brottsoffer ska få upprättelse och att färre samhällsfarliga individer ska vistas på våra gator och torg.

 

Tomas Tobé (M) Rättspolitisk talesperson

 

Carl-Oskar Bohlin (M) Ordförande Moderaterna i Dalarna

Ta ställning och dela artikeln