Denna nyhet är mer än 3 år gammal

23 augusti, 2017

Berg och Carlsson (M): Dalarnas skattebetalare betalar dubbelt för vården

Socialdemokrater och vänsterpartister upprepar i ett slags mantra att vinst i välfärden är en form av stöld från skattebetalarna. För att få ut det mesta av våra skattepengar till den välfärd vi så väl behöver måste vi skapa konkurrens inom vården och ställa krav på effektivitet (exempelvis kortare vårdköer) och kvalitet, skriver de moderata oppositionsråden i Landstinget Dalarna.

De röd/gröna partierna talar gärna om det olämpliga i att externa utförare går med vinst, men nämner inte kommunala och landstingsdrivna enheter som går med förlust. Det är anmärkningsvärt eftersom det istället är förlusterna i offentliga verksamheter som skattebetalarnas pengar går till och därmed urholkar välfärden.

Ett ekonomiskt plus i privat utförd vård, uppstår inte genom att vi betalar mer i skatt för dessa tjänster, eftersom spelreglerna är desamma. Den uppstår när välfärdsföretag bedriver vården mer effektivt än vad landstings- och kommunalt driven vård och omsorg kan. Detta utan att tumma på kvaliteten.

Här har också de rödgröna trummat i folk att den privata verksamheten har sämre kvalitet. Detta är inte sant. Ingen utredning har entydigt sett att den ene eller den andra har bättre eller sämre kvalitet. Det är alltså inte driftformen som avgör när man läser om missförhållanden i vården. Men de privata kan driva verksamheten mer effektivt vilket leder till lägre kostnader. En orsak kan vara att i den privat drivna vården är beslutsvägarna mycket kortare. I den offentligt drivna vården ska besluten gå igenom en hierarki av chefer vilket många gånger bra förslag försvinner i.

När skattepengen ges till kommunala och landstingsägda enheter för att utföra välfärdstjänster går dessa enheter ofta med förlust, eftersom man inte håller i utgifterna. Dessa underskott vältras över på skattebetalarna. Skattebetalarna i Dalarna betalar alltså först en gång för välfärdstjänsten och sedan ytterligare en gång för att täcka förlusterna i den offentliga verksamheten.

Socialdemokrater och vänsterpartister upprepar i ett slags mantra att vinst i välfärden är en form av stöld från skattebetalarna och är ett frekvent slagträ mot företagsamhet i välfärden. Detta gör man helt enkelt för att vilseleda människor och skaffa sig politiska poäng. För att få ut det mesta av våra skattepengar till den välfärd vi så väl behöver måste vi skapa konkurrens inom vården och ställa krav på effektivitet (exempelvis kortare vårdköer) och kvalitet.

Då måste vi som ansvarar för den landstingsdrivna verksamheten se till att personalen får ökad delaktighet och kan bidra med utveckling av vården. Inte som nu då goda idéer fastnar i byråkratin. Det som det istället måste pratas mer om är frågan om förluster i välfärden. Det är nödvändigt att företag som sköter sin verksamhet går med vinst. Detta är värt att ha i åtanke vid nästa debatt i välfärdsfrågan.

Christer Carlsson (M)

Ulf Berg (M)

Oppositionsråd i landstinget

Ta ställning och dela artikeln