Denna nyhet är mer än 3 år gammal

16 april, 2020

5000 kronor i lönetillägg för dem inom vården och äldreomsorgen som kämpar mot Corona

Sjukvården och omsorgen i Dalarna ska ha de förutsättningar som behövs för att hantera coronakrisen. Moderaterna vill tillfälligt öka lönen för den vård- och omsorgspersonal som jobbar vid coronakrisens frontlinje. Och se till att de har den utrustning som krävs för att kunna jobba säkert och behandla så många som möjligt.

Pressen är stor och ökar. Framför allt på den personal, som inom sjukvården och äldreomsorgen runt om i Sverige, jobbar vid coronakrisens frontlinje. Självklart finns en oro för att själv bli smittad och professionaliteten som krävs för att lägga den oron åt sidan är beundransvärd. Det viktigaste var och en kan göra för att underlätta deras arbete är att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska smittspridning – det är helt avgörande för hur vården, Dalarna och Sverige kommer klara det här. Men Moderaterna vill också göra mer än så.

Vi föreslår nu ett Coronatillägg – ett lönepåslag på 5000 kronor till de sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och läkare som jobbar inom ramen för Corona. De extra resurserna kan också användas för andra riktade insatser för personalen i vården och omsorgen – utöver lönen kan det exempelvis handla om att täcka upp kostnaderna för betalda resor till och från jobbet för de som har mycket långa arbetspass eller att täcka mellanskillnaden mellan lön och sjuklön för dem som har patientnära arbetsuppgifter och blir sjukskrivna. Det är inte mer än rättvist. Deras viktiga insatser ska belönas med mer än applåder och glada tillrop. Till att börja med vill Moderaterna att detta ska gälla från mars till och med maj.

Sammanlagt innebär vårt förslag 15 miljarder kronor extra i resurstillskott till regioner och kommuner. Förutom Coronatillägget ska det täcka de kostnader som vården och omsorgen har för exempelvis inköp av personlig skyddsutrustning, medicinsk utrustning och testkit, snabbutbildning av vårdpersonal samt till fler intensivvårdsplatser. Hela den svenska sjukvården och omsorgen ska känna sig trygga i att de har de ekonomiska resurserna som behövs för att hantera coronakrisen.

Tillsammans ska vi klara det här. Och du som jobbar vid coronakrisens frontlinje i Dalarna ska känna att du har samhällets fulla stöd i ditt viktiga arbete.

Elisabeth Svantesson (M)

Ekonomisk-politisk talesperson

Ulf Berg (M)

Regionstyrelsens ordförande, Region Dalarna

Ta ställning och dela artikeln