Du besöker nu Moderaterna i Blekinge.

Magnus Sandgren

Förbundsordförande, Gruppledare, Ordförande i KS näringsliv- och samhällsbyggnadsutskott, Ordförande i Netport Science Park AB