Engagera dig

Din insats behövs!
Vill du stödja vårt arbete för ett ännu bättre Sverige?
Vill du få en mer intressant fritid?
Vill du bli politiker?

SOM MEDLEM FÅR DU

  • Delta på våra aktiviteter såsom utbildningar, politikutveckling, kampanjer och events
  • Lära dig mer om moderata idéer och politik
  • Fördjupad politisk kunskap och bli insatt i viktiga samhällsfrågor
  • Träffa politiker från riksdag, landsting och kommun

SOM MEDLEM HAR DU OCKSÅ MÖJLIGHET ATT

  • Påverka politiken
  • Knyta kontakter och utöka ditt nätverk
  • Kandidera i kommun-, landstings/regionkommun- och riksdagsval
  • Väljas till ett politiskt förtroendeuppdrag
  • Engagera dig i föreningsarbete

Du väljer själv hur mycket du vill engagera dig. Oavsett om du väljer att bli politiskt aktiv eller om du med ditt medlemskap väljer att stödja vår politik blir du en del i att vända utvecklingen i Sverige. Du gör alltid skillnad.

Ett medlemskap kostar 100 kronor under det första året. Därefter bestäms din årsavgift av den förening du tillhör.

Stöd vårt arbete för att Sverige ska bli ett friare, tryggare och mer rättvist land. Bli medlem i Moderaterna!

Välkommen till Moderaterna