30 mars, 2023

Välkommen till Blekinges Förbundsstämma i Olofström 6 maj

Varmt välkommen till årets förbundsstämma som är förlagd till First Hotell i Olofström.

Stämman inleds lördagen den 6 maj kl. 9.30 och avslutas ca 16.00. Under stämman behandlar vi motioner/propositioner och en ny förbundsstyrelse ska väljas. Bifogat finns stämmans ramprogram.

Föreningen anmäler sina ombud genom tidigare utsänd information.

Deltagare, som ej är ombud, anmäler sitt deltagande till [email protected] senast den 23 april och ev. specialkost.

Stämmohandlingarna kommer att finnas tillgängliga i fysisk form på stämman men går även att få digitalt två veckor före. Stämmoombuden kommer att få handlingarna digitalt.

Har du frågor om stämman går det bra att maila [email protected] eller ringa 073-326 83 93

Med vänlig hälsning

Roger Fredriksson                                 Dan Wolke

Förbundsordförande                              Partiombudsman

Program

09.00 Incheckning

09.30 Stämman inleds

Tal

Stämmoförhandling

12.00 Lunch

13.00 Stämmoförhandlingar återupptas

(16.00) Avslut

Ta ställning och dela artikeln