9 maj, 2022

Tillsätt en extern oberoende utredning av socialnämnden i Olofström

Det som händer på gruppboendet i Olofström kräver en oberoende utredning för att visa på att det kan finnas fler händelser och missförhållanden som måste utredas. Vi politiker har ett ansvar mot brukarna, anhöriga och invånarna i Olofströms kommun att reda ut dessa missförhållanden.

Moderaterna lyfte behovet av visselblåsare funktion i kommunen som arbetsgivare redan i början av 2021 efter turbulensen kring förra socialchefen där utredningen genomförd av Feelgood som visade på toppstyrning, personliga kränkningar och en tystnadskultur.

Vi fick stöd för vårt förslag av Sverigedemokraterna och Centerpartiet, S, KD och V ställde sig bakom förslaget till en början men ju längre tiden gick desto mer motstånd mötte vi främst från Socialdemokraterna vilka ville invänta regeringens förslag om skydd av visselblåsare.

Det krävs nytt ledarskap i socialnämnden som vågar ta tag i missförhållanden och rätta till dem i stället för att vilja sopa dem under mattan.

Det krävs nytt ledarskap som ser till att resurser finns i verksamheten och att satsningar görs på utveckling i stället för att konstant ”effektivisera” där allt mindre resurser tillförs!

1. Vi kräver oberoende extern utredning av händelser på detta gruppboende.

2. Vi behöver nytt modigt ledarskap som vågar ta tag i problemen med kränkningar och tystnadskultur

– Patrik Krupa (M), Olofström

Ta ställning och dela artikeln