1 augusti, 2022

Så får vi ordning på arbetslösheten

Så får vi ordning på arbetslösheten

1,3 miljoner människor i Sverige kan inte försörja sig själva, för Blekinges del handlar det om mer än 20 000 Blekingebor i utanförskap och långtidsarbetslösheten har aldrig varit lika hög som nu. Samtidigt kan en familj med två vuxna och fyra barn till och med förlora pengar om ena föräldern tar ett jobb. Det värsta är att den socialdemokratiska regeringen säger nej till att ändra på det.

Den stigande arbetslösheten är Sveriges största ekonomiska problem. Främst för den enskilde som förlorar egen försörjning, arbetskompisar och egenmakt, men också för samhället som helhet. Arbetslösheten försvårar förstärkningar av välfärden – när färre betalar skatt går mindre pengar till välfärden och mer pengar till bidrag.

Moderaterna vill bekämpa långtidsarbetslösheten på tre år genom att göra det mer lönsamt att ta ett arbete, billigare att anställa och genom att rusta arbetslösa med kunskaper.

Vi vill införa en jobbpremie för alla långtidsarbetslösa för att fler ska gå från bidrag till arbete. Jobbpremien innebär att den som lämnar långtidsarbetslöshet får behålla mer av sin lön under en period. För att det alltid ska löna sig mer att arbeta än att gå på bidrag.

Nystartsjobb är ett stöd som Arbetsförmedlingen betalar ut till företag som anställer långtidsarbetslösa. Det är ett mycket effektivt stöd som kraftigt sänker anställningskostnaderna för företagen. Trots det har den socialdemokratiska regeringen halverat antalet nystartsjobb och istället satsat på extratjänster. Det är hårresande endast fyra procent av de som haft en extratjänst som får ett arbete. Därför behöver extratjänsterna avvecklas och nystartsjobben förstärkas.

Fler långtidsarbetslösa behöver utbilda sig och Moderaterna satsar på fler praktikplatser, så att arbetslöshet inte leder till passivitet. Praktikplatserna bör särskilt rikta sig mot unga och äldre, eftersom de drabbas hårdast av den ökade arbetslösheten. Utbildningsplatserna ska särskilt riktas till dem som annars har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Tillsammans med en skärpt integrationspolitik – med bidragstak, kvalificering till välfärden, utbildningsplikt och krav på att lära sig svenska, kan vi halvera långtidsarbetslösheten på tre år.

Sedan Socialdemokraterna bildade regering år 2014 är Sverige det enda landet i hela EU där arbetslösheten har ökat. Det enda landet. Det är nu bara Spanien, Grekland och Italien som slår oss i arbetslöshetsligan. Bidragsberoendet cementerar det ihållande utanförskapet. Det får stora konsekvenser – för den som vill jobba, för den som vill anställa och för samhället i stort.

Sverige behöver en helt ny regering. En regering som inte bara sätter högtflygande mål i högtidstal, utan som tar arbetslösheten, utanförskapet och bidragsberoendet på allvar. Moderaterna kommer att samla alla partier som vill att det ska bli lättare och billigare att anställa, och som är redo att göra det som krävs för att fler ska bli fria från bidragsberoendet. Så får vi ordning på arbetslösheten.

Åsa Coenraads, riksdagsledamot

Elin Petersson, riksdagskandidat

Camilla Brunsberg, riksdagskandidat

Jörgen Martinsson, riksdagskandidat

Patrik Krupa, riksdagskandidat

Ta ställning och dela artikeln