9 maj, 2022

Ny föreningsordförande i Sölvesborg

De två moderatföreningarna, Sölvesborg och Mjällby, har haft extrainsatta årsmöten och beslutat om en sammanslagning. Den nya föreningen, Lister-Sölvesborg moderatförening är nu bildad med nedanstående sammansättning. Vi valde att slå ihop våra två föreningar till en för att effektivisera det interna partiarbetet och kunna lägga den tid som administration och möten i två föreningar tar på att ytterligare utveckla vår politik och även kunna lägga, om möjligt, än mer fokus på att styra Sölvesborg framöver. Den nya moderatföreningens förste ordförande blir veteranen Bengt-Åke Karlsson som med sitt engagemang och sin långa erfarenhet kommer att bli en stor tillgång för det interna partiarbetet.

Styrelse för Lister-Sölvesborg Moderatförening

Ordförande                                                Bengt-Åke Karlsson

Vice Ordförande                                        Paul Andersson

Ledamot                                                    Arne Bogren

Ledamot                                                    Kith Mårtensson M-kvinnorna

Ledamot                                                    Kenny Nilsson

Ledamot                                                    Niklas Joelsson

Ledamot                                                    Susanne Fransson

Ledamot                                                    Björn Mårtensson

Ledamot                                                    Jörgen Martinsson

Ledamot                                                    Mats Birgersson

Ledamot                                                    Diana Sjöström

Ledamot                                                    Ann-Charlotte Fröberg

Revisor                                                      Torsten Wägeus                                           

Revisor                                                      Ingmar Runesson

Ersättare Revisor                                       Hanna Martinsson

Kassör                                                       Kith Mårtensson

Sekreterare                                                Ann-Charlotte Fröberg

Ta ställning och dela artikeln