9 maj, 2022

Moderaterna träffar boende i Torhamns samhällsförening

Det var stort intresse bland invånarna när Torhamns Samhällsförening bjöd in politiker och tjänstemän på torsdagskvällen.

Frågor om framtiden inom bostadsbyggande, kollektivtrafik och cykelvägar var några av frågorna som diskuterades.

Camilla Brunsberg och Morgan Kullberg representerade Moderaterna och svarade på frågor.

Ta ställning och dela artikeln