15 februari, 2024

Moderaterna tillsätter arbetsgrupper

Sophia Ahlin, Karlskrona, ska utveckla Moderaternas infrastrukturpolitik. Moderaterna tillsätter nu tre arbetsgrupper för att utveckla partiets miljö-, infrastruktur- och lokala trygghetspolitik. Sophia kommer att ingå i gruppen, som kommer att utveckla infrastrukturpolitiken, tillsammans med ytterligare ett antal moderata företrädare från olika delar av Sverige. Arbetsgruppen ska utveckla partiets politik inom strategisk infrastruktur för att stärka förutsättningarna för pendling, gods och internationell tillgänglighet. Detta är viktiga förutsättningar för att bättre knyta ihop landet, både för människor och företag samt ur ett försvars- och civilberedskapsperspektiv.

-Det här arbetet är en viktig del i att Moderaterna ska ha relevant och välutvecklad politik på alla våra områden. Arbetsgruppernas resultat kommer spela en viktig roll när vi tar fram politik som ska möta dagens och framtidens samhällsproblem, säger Karin Enström, partisekreterare.

Ta ställning och dela artikeln