1 juni, 2022

Historisk klimatsatsning: Moderaterna lägger fram en plan för framtidens kärnkraft

Moderaterna presenterar idag en plan för att återupprätta ett fungerande elsystem genom att bygga framtidens kärnkraft. Vi gör det för att hantera klimathotet, våra framtida elbehov och den utbredda ångesten över skenande elräkningar på en och samma gång. Varken klimatet, industrin eller svenska hushåll kan vänta. 

”I det Sverige Moderaterna vill leda ska ingen behöva vänta med en klump i magen på en elräkning man inte har råd med. Regeringens nedläggning av kärnkraftsreaktorer har gjort Blekinge mer beroende av elimport med högre elpriser som drabbar Blekingska företag och privatpersoner.”, säger Åsa Coenraads (M), Moderat riksdagsledamot i Blekinge

Om Ringhals 1 och 2 varit i fortsatt drift skulle elpriserna i elområde 4 varit 30–45 procent lägre, enligt en studie från Energiforsk. Det innebär att man i Blekinge har fått betala nästan 2300 kronor mer för en eluppvärmd villa under december 2021 än om Ringhalsreaktorerna fortsatt varit igång.[1]

”Nu vänder vi utveckling med konkreta förslag på hur vi ska lösa elkrisen för Blekinge och resten av Sverige. Att fortsätta motarbeta kärnkraften, som är den enda elproduktionen som har förutsättningarna att lösa problemen, är fullkomligt huvudlöst, fortsätter Coenraads (M).

Moderaterna vill återupprätta ett fungerande elsystem, som ger stabila och låga elpriser, är klimatsmart och stabilt. Vi ger därför politiska, legala och ekonomiska förutsättningar för ny kärnkraft. Om Sverige ska bli koldioxidneutralt till år 2045, kunna dubbla elanvändningen och behålla vår välfärd, finns bara en beprövad och fungerande lösning: kärnkraft.

Moderaterna föreslår nu ett statligt investeringsstöd om 400 miljarder till ny planerbar kraft, inklusive kärnkraft, så kallade gröna kreditgarantier.

-Planerbar kraft ska få ersättning för den stabilitet som den ger elsystemet – det handlar framförallt om effekt.

– Investeringsstöd för ny kärnkraft och skadestånd från staten vid framtvingad nedläggning.

– Det ska vara möjligt att bygga nya reaktorer på fler platser och ha mer än 10 reaktorer i drift samtidigt.

”Om vi menar allvar med att ställa om vårt samhälle för att klara klimatutmaningen måste vi vara beredda att använda alla resurser vi har och där har ny kärnkraft en nyckelroll, Ett modernt välfärdssamhälle behöver pålitlig el. Sverige behöver kärnkraften. Nu får vi ordning på energipolitiken.”. Avslutar Åsa Coenraads (M).

Kontakt

Åsa Coenraads 070-6387020

[email protected]


[1] 1 Beräkningen utgår från 45 procent lägre elpris, med utgångspunkt i rörligt elpris hos Vattenfall i elområde 4 i december 2021. En normal förbrukning för en eluppvärmd villa är på ca 2000 kWh per månad.

Ta ställning och dela artikeln