21 september, 2023

Försvarsminister Pål Jonsson besökte Karlskrona

Under onsdagen 20/9 besökte försvarsminister Pål Jonsson Karlskrona. Efter besök på Saab Kockums, talare på Marine Innovation Day, presskonferens och besök på marinbasen så fick vi moderater tillfälle att träffa försvarsministern på kvällen. Försvarsministern berättade att det är tre centrala uppgifter för vårt lands säkerhets- och försvarspolitik. Genomföra den största upprustningen av vårt totalförsvar sedan 1950-talet, genomföra den största omläggningen av Sveriges säkerhets- och försvarspolitik i modern tid genom att integrera Sverige i NATO, fortsätta stödja Ukraina så landet kan segra och återta sin fulla frihet och territoriella integritet. Ett höjt försvarsanslag med drygt 27 miljarder är en ökning med 28% mot 2023. Med detta så uppnår Sverige 2% av BNP enligt NATO:s definition för 2024. En satsning på försvaret och dess personal med fokus på att rekrytera och behålla medarbetare, ökad värnplikt, fler till Officersprogrammet och se över villkor och förmåner. En mycket intressant och givande kväll, att få ta del av försvarsministerns viktiga arbete i en svår tid. Stort tack från moderaterna i Blekinge.

Ta ställning och dela artikeln