Du besöker nu Moderaterna i Värmland.

Marléne Lund Kopparklint Moderaterna

Marléne Lund Kopparklint

Riksdagsledamot

Mitt namn är Marléne Lund Kopparklint, jag är 46 år, bor i Karlstad med mina 3 barn och min man Fredrik. Jag har ett mycket hedervärt uppdrag som riksdagsledamot i Sveriges riksdags för moderaterna i Värmland.

Utöver mitt politiska engagemang älskar jag att sprida viktiga budskap och få andra inspirerade. Jag är kreativ och gillar att ha flera bollar i luften. För mig är det viktigt med gott ledarskap och bra intern kultur i en organisation. En organisation är inte bättre än vad en ledare gör den till. Dåligt ledarskap går oftast hand i hand med en organisation som ”blöder”. Min erfarenhet är att en god ledare (gott ledarskap) sätter laget och läget främst. Ser varje individ som en resurs, är lyhörd och inte rädd för att lyssna, lära och reda ut eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.

Till yrke är jag författare. Har fått två självbiografiska romaner utgivna: Det som inte syns och Maskrosflickan.Böckerna baseras på min uppväxt under mycket påfrestande hemmamiljö samt min väg mot en bättre framtid. En tredje bok planeras komma ut under våren 2020. 

Arbetslivet och den politiska erfarenheten

Mitt politiska engagemang inleddes år 2004, under tiden jobbade jag inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun, först som fältassistent och senare som processledare i trygghetsfrågor. Därefter sökte jag jobb på Moderaternas riksorganisation som projektledare i Välkommen till verkligheten med ansvar för region Svealand, jag fick det min bana som politisk tjänsteman började. 

Innan jag kom in i riksdagen var jag bl.a. kommunalråd i Karlstad under två mandatperioder fram till 2018 där Alliansen tillsammans med MP hade majoritet. Under samma period var jag också ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Karlstads kommun. Har suttit i Karlstads kommunfullmäktige sedan år 2010.

Några av mina hjärtefrågor

Demokrati och jämställdhet

Idag visar statistik att kvinnors politiska aktivitet avtar. Vår demokratiska uppgift är att locka fler kvinnor att bli politiskt aktiva och lyfta politiska frågor som attraherar kvinnliga väljare och potentiella medlemmar. Även om moderaterna under senare år blivit bättre på att fördela uppdragen jämt mellan könen, har vi en hemläxa att göra. Inte minst på lokal nivå. Hur kan vi få fler kvinnor att bli mer intresserade av politik och bli bättre på att ta plats i ett rekryteringsförfarande. Vi ska värna demokratin och den ska vara fri från hot och hat. Tyvärr har det ökat senaste åren. För samhällets del i stort anser jag att det är systemhotande och skadligt för vår demokrati. Risken är att detta får bra människor att sluta engagera sig politiskt, att det breder ut sig en tystnadskultur och utarmning av det politiska engagemanget. Det får inte ske utan måste motverkas med full kraft.

Utsatta barn och trygga uppväxtvillkor

Psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Ungefär 1 av 100 barn i åldern 10 till 14 år fick antidepressiva läkemedel förskrivna under 2018. Vi kan konstatera att utvecklingen fortsätter i negativ riktning och det är väldigt oroande. Utvecklingen började 2007 och har sedan dess bara ökat, trots vetskapen och satsningar inom området. Detta är en av vår tids viktigaste utvecklingsområden. Det är fullständigt oacceptabelt att våra barn och unga mår psykiskt dåligt, inte har någon framtidstro, allra värst tänker på suicid. Detta vill jag kämpa för att få till en förändring.