26 april, 2021

Moderaterna i Värmlands förbundsstämma 2021

Lördagen den 24 april genomfördes Moderaterna i Värmlands digitala förbundsstämma med 107 ombud ifrån hela länet närvarande. Stämman behandlade sex propositioner och 40 motioner under lördagen och en ny förbundsledning valdes. Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer deltog som stämmotalare.

Håkan Axelsson valdes som ny förbundsordförande. Håkan som bor och är kommunpolitiskt aktiv i Arvika, jobbar idag som verksamhetsstrateg på MSB och är ordförande patientnämnden i Region Värmland.
Jag känner mig hedrad att får möjligheten att leda arbetet med att utveckla och stärka den moderata politiken i Värmland, ett arbete som sker genom alla de medlemmar, ombud och föreningar i länet”, säger Håkan Axelsson om sitt nya uppdrag som förbundsordförande för Moderaterna i Värmland.

Moderaterna i Värmlands nya förbundsledning

Förbundsordförande: Håkan Axelsson, Arvika              
hakan@axelsson.be, 070-170 15 00

1:e vice ordförande: Marie Oudin, Kristinehamn          
Marie.oudin@kristinehamn.se, 070-244 47 06

2:e vice ordförande: Fredrik Larsson, Säffle                 
fredrik.larsson@regionvarmland.se070-662 91 93

Ta ställning och dela artikeln