Nu får vi ordning på Sverige

29 juli, 2022

Länsprogram för Moderaterna i Värmland 2022

På denna sida finns Moderaterna i Värmlands länsprogram för valet 2022.

Det ska alltid löna sig att arbeta – färre ska leva på bidrag

 • Minska regelkrångel för företag att anställa och snabbare integration bygger Värmlands välfärd.
 • Sänkta skatter ger större möjlighet till egen försörjning
 • Landsbygden ska ges rättvisa villkor och förutsättningar

Ett tryggare Värmland

 • Fler poliser i HELA Värmland
 • Underlätta arbetet för kvinnojourer
 • Stärka det brottsförebyggande arbetet – hindra gängkriminalitet att etableras i Värmland
 • Barn ska växa upp i trygghet

trovärdig energi och miljöpolitik

– utan naiva önsketänkanden

 • Öka fossilfri elproduktion genom  satsning på ny kärnkraft och solkraft
 • Offentlig satsning på utbyggd laddinfrastruktur i hela landet
 • Utveckla en hållbar viltvård med en jämn fördelning av rovdjur i Sverige
 • Förenkla regelsystemet för mark- och skogsägare

Utveckla det offentliga uppdragen

 • Med Moderaterna får du välja – större valfrihet i välfärden.
 • En skola där fokus ägnas åt varje elevs inlärning – inte utföraren
 • Nolltolerans mot dåliga utförare, oavsett driftsform

Ta ställning och dela artikeln