Marie Oudin

Kommunstyrelsens ordförande Kristinehamn, 1:e vice ordförande förbundsstyrelsen, Länsordförande MQ Värmland, Ledamot i regionfullmäktige
Marie.Oudin@moderaterna.se