29 juli, 2022

Moderaterna i Region Värmlands politik

Vi har för lite vård i Värmland!

 • Inför ett bredare vårdval inom barn- och vuxenpsykiatrin – fler aktörer kan utveckla och kraftigt förbättra tillgängligheten
 • Utveckla den mobila vården tillsammans med den kommunala hemsjukvården
 • Utveckla länets tre sjukhus för att långsiktigt tillgodose behovet av sjukvård i hela Värmland

Bättre villkor och förutsättningar för Region Värmlands medarbetare!

 • Region Värmlands medarbetare ska ha konkurrenskraftiga löner
 • Förbättra arbetsmiljön för Region Värmlands medarbetare
 • Utveckla Region Värmland som en attraktiv arbetsgivare

Rejäl satsning på Värmlands vägar och järnvägar!

 • Anslaget till vägar i hela Värmland höjs kraftigt för att skapa en högre trafiksäkerhet
 • Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan förbättras – alla värmlänningar ska ha tillgång till god och tillgänglig kollektivtrafik
 • Det aktiva arbetet fortsätter för en järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo under tre timmar

Företagare och företagande bygger Värmland!

 • Gör det enklare för fler att starta och driva företag i hela Värmland
 • Satsa på fler yrkesutbildningar inom Värmlands bristyrken
 • Alla elever ska ges möjlighet att driva UF-företag

Ladda ner för att ta del av den politik Moderaterna i Region Värmland går till val med.

Ta ställning och dela artikeln