29 juli, 2022

Grön höger – en trovärdig miljöpolitik

Grön höger – en trovärdig energi och miljöpolitik

Den globala uppvärmningen är ett påtagligt hot mot vår livsmiljö. I Sverige har vi i hög grad byggt vårt välstånd på ett långsiktigt hållbart jord- och skogsbruk, mineraltillgångar och vattnets energi. Med en genomtänkt klimatpolitik kan vi minska utsläppen och skapa förutsättningar för en fortsatt samhällsutveckling och framtidens jobb. Politiken måste därför ta vara på och uppmuntra – inte kväva – den innovationskraft och vilja att ställa om i hållbar riktning som finns hos människor och företag. En stabil och ren elproduktion till rimligt pris är helt grundläggande för att vi ska kunna klara klimatomställningen och minska våra utsläpp.

Framtidens energisystem – utan naiva önsketänkanden

Svensk elproduktion har länge varit en av världens mest trygga och rena. Vattenkraften och kärnkraften producerar ren el med pålitlig leverans. Det senaste decenniet har även vindkraften spelat en allt viktigare roll. Sammantaget har det varit avgörande för industrins konkurrenskraft, den ekonomiska välfärden och de förhållandevis låga utsläppen. De senaste åren har någonting dock hänt. Det tidigare stabila svenska elsystemet knakar i fogarna. Marginalerna i elsystemet är mindre och elproduktionen är inte lika pålitlig. I andra delar av landet rapporteras det om uteblivna etableringar på grund av brister elnätskapacitet, men även i Värmland har det rapporterats om att nya etableringar får svårt att producera med full kapacitet då det inte finns plats i delar av elnätet. En stabil och ren elproduktion och el till rimligt pris är helt grundläggande för att vi ska kunna klara klimatomställningen och minska våra utsläpp.

Fram till 2045 bedöms elanvändningen dubbleras för att klara elektrifieringen av våra transporter och vår industri. Detta är en välkommen utveckling som inte bara kommer resultera i minskade utsläpp, utan även i framtidens jobb. För att kunna ställa om i stor utsträckning från dagens stora användning av fossila bränslen till en kraftproduktion med mindre miljöpåverkan så behöver alla typer av elkraftproduktion utvecklas, såväl vatten-, kärn-, vind- sol- och fjärrvärmeproduktion.

Sverige behöver ny, effektiv kärnkraft för att fortsatt ha en stabil baskraft även i framtiden. Det är särskilt viktigt när vattendepåerna vid vattenkraftverken är låga och när det inte blåser. Det råder alltså ingen motsättning mellan att fortsätta utveckla vindkraften och att samtidigt utveckla kärnkraften, tvärtom så kompletterar de varandra. Där MP ser ideologiska hinder ska vi se gröna möjligheter. De nya typer av elproduktion med kärnteknik bygger på mindre kraftverk som byggs där behoven finns. Värmland ska ta vara på möjligheten att skapa minst ett mindre kärnkraftverk som kan skapa mervärde i regionen.

Såväl vindkraft och solkraft kommer fortsatta att utgöra en viktig del i framtida elförsörjningen men etableringar stoppas många gånger av buller och störningar i lokalmiljön och framtidens kärnkraft, men även ökad takt i satsning på solenergi och fjärrvärmeproduktion.

Undanröj hinder för kärnkraften

I dag finns det flera onödiga hinder för kärnkraften som inte bara påverkar befintlig
kärnkraft utan också nästa generations kärnkraft. Det finns förbud mot att driva fler
än tio reaktorer, de får inte byggas var som helst utan endast vid de befintliga kärnkraftverken
och gamla kärnkraftsreaktorer får inte lov att återstartas. Moderaterna vill att dessa hinder undanröjs.

Naivitet

Flertalet andra partier anser att i ska nöja oss att bygga framtidens elkraftproduktion på vatten, vind och sol. Det är helt omöjligt att skapa tillräckligt med elproduktion med de tre kraftsalagen och följden blir import av smutsig kol och oljekraft nu när inte rysk gas kommer att vara ett alternativ. Kärnkraften har inte stängts ned för att den inte var lönsam. Miljöpartiet ledde införandet av en särskild straffskatt på kärnkraft och bytte ut Vattenfalls styrelse när den inte följde Miljöpartiets ideologiska övertygelse. Därefter stängdes kärnkraftsreaktorer i förtid genom riksdagsbeslut – något som Moderaterna försökte stoppa.

Det är oroväckande när ledande miljöpartister menar att höga elpriser är okej, som om de bestämt sig för att deras politik får kosta vad det än vill, för hushållen i Värmland. Nuvarande situation driver bort företag och jobbtillfällen, och P4 Värmland har rapporterat om värmlänningar som tvingats söka bidrag för att kunna betala elräkningarna.

Svensk basindustrin, och vår export till andra länder, bär en stor andel av Sveriges välstånd på sina axlar, men utan billig och tillgänglig el kommer de inte att kunna konkurrera med omvärlden. Höga elpriser driver alltså industrilandet Sverige bakåt i utvecklingen med färre jobb och sämre ekonomi som resultat.

Moderaterna i Värmland vill

  • –  att företagens innovationskraft tas tillvara i klimatomställningen
  • –  att säkra elproduktionen med ny kärnkraft, solenergi, småskalig vattenkraft och fjärrvärme för att stärka energi och elförsörjningen
  • –  att undanröja hindren för ny effektiv kärnkraft
  • –  att regionen och kommunerna ska arbeta med innovationsupphandlingar med inriktning grönomställning
  • –  att Värmland bidrar till utvecklingen av satsning på utvecklingen av solenergi inom Energy Center vid Värmland innovation park

Ta ställning och dela artikeln