Jessica Polfjärd

Riksdagsledamot
Jessica Polfjärd är en av Moderaternas toppkandidater i EU-valet.

Jag kandiderar till Europaparlamentet för att jag vill göra EU:s miljö- och klimatpolitik effektivare. Inte minst på grund av dessa frågors allvar måste symbolåtgärder och ovetenskapliga dogmer ersättas av en politik som gör verklig skillnad samt kan vinna brett stöd i EU och i omvärlden. En förutsättning för det är att Europa visar att det går att kombinera ekonomisk tillväxt med minskade utsläpp. Det kräver också en politik som tillåter innovationer samtidigt som miljö- och klimatmålen är ambitiösa.  

 

Jag kommer arbeta för följande frågor i Europaparlamentet:

 

 • Skärpa klimatmålen – år 2050 ska EU vara klimatneutralt.
   
 • Lyssna på experterna: Satsa på både förnybart och kärnkraft för att motverka klimatförändringarna.
   
 • Öka återvinningen av plast och minska nedskräpningen i haven.
   
 • Säkra det svenska självbestämmandet över vår skog samt använd och bruka skogen för att nå våra klimatmål.
   
 • Ambitiösa och gröna frihandelsavtal.