Jessica Polfjärd

Europaparlamentariker
Jessica Polfjärd är Europaparlamentariker för Moderaterna.

Jessica är ledamot och vice gruppledare i Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelsäkerhet, hon sitter även som ersättare i utskottet för ekonomi och valutafrågor samt utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Hon är också vice ordförande för Mexiko-delegationen. Jessica och Moderaterna anser att det är på EU-nivå vi kan göra störst skillnad för klimatet. Genom en effektiv klimatpolitik, där vi kombinerar minskade utsläpp med ekonomisk tillväxt, skapar vi rätt förutsättningar för en hållbar framtid. Jessica arbetar också hårt för att värna det svenska självbestämmandet över vår arbetsmarknad. Moderat politik för stabila statsfinanser ska även gälla på EU-nivå där strukturella reformer i medlemsländer måste gå före bidrag och slöseri.

Kontaktuppgifter

Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker 
Mail jessica.polfjard@europarl.europa.eu
Telnr +32 2 28 45514

Sofia Lindbom, kontorschef 
Mail sofia.lindbom@europarl.europa.eu
Telnr +32 2 28 64544

Alexander Fritz Englund, politisk rådgivare
Mail alexander.fritz@europarl.europa.eu
Telnr +32 2 28 38514

Axel Hellman, politisk rådgivare
Mail axel.hellman@europarl.europa.eu
Telnr +32 2 28 37514