Du besöker nu Moderaterna i Södermanland.

Emma Dahlin Moderaterna

Emma Dahlin

Oppositionsråd i Flen

Jag tror på Flen!

Jag heter Emma Dahlin är 29 år och gruppledare för Flensbygdens Moderater, oppositionsråd i Flen och 1:e vice ordförande i Socialnämnden. Med hjärtat i landsbygden och tron på människors förmåga att kunna fatta sina egna beslut i livet vill jag fortsätta utveckla och förbättra Flens kommun. Sociala frågor, arbetsmarknad och folkhälsa är områden som intresserar mig särskilt. 

Flens kommun är på många sätt en fantastisk kommun att bo och verka i, men det finns problem och utmaningar i vårt samhälle, stor som små. Problemen är däremot inte olösbara utan bör kanske ses som utmaningar vi ska hitta lösningar på. Utanförskap, integration, utbildning och arbetsmarknad är områden där vi ser att insatser behöver göras för att Flens kommun ska bli starkare och bättre. 

Tidigare har jag arbetet med landsbygdsutveckling genom Leadermetoden, en metod för att utveckla bygder utifrån lokala förutsättningar på landsbygden finansierat av EU:s landsbygdsfond.