Helena Koch

Förbundsordförande, Ordförande i Vård och omsorgsnämnden i Trosa, Ledamot i Regionfullmäktige samt Regionstyrelsen
helena.koch@trosa.se