Anna af Sillén

Oppositionsråd och gruppledare i Nyköping
Anna.afSillen@moderaterna.se
Min tro på människans möjligheter och min vilja att vara med och påverka det samhälle vi lever i utgör grunden för min politiska ambition. Jag tror på frihet. På varje människas rätt till friheten att själv forma sitt liv. Mitt uppdrag som politiker är att skapa de bästa förutsättningarna för människor att göra just det. Därför är valfrihet ett ledord för mig – beslut som rör människors vardag ska i större utsträckning tas kring köksbord än kring sammanträdesbord.