Moderaterna vill att A-kassan ska uppmuntra återgång till arbete

För Moderaterna är det är viktigare med reformer för fler jobb och som motverkar att arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer än att a-kassan är kvar på höga nivåer.

A-kassan ska vara skälig för att klara kortare perioder av arbetslöshet. Men Sverige bör inte ha en a-kassa som leder till högre arbetslöshet över tid.

För Moderaterna är det är viktigare med reformer för fler jobb och som motverkar att arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer än att a-kassan är kvar på höga nivåer även framöver. Den som under kort tid blir arbetslös ska ha en god trygghet. Men a-kasseersättningen ska ha en tydlig avtrappning och tidsgränser för att människor inte ska fastna i bidragsberoende.

Moderaternas förslag:

  • Rulla tillbaka S-regeringens tillfälliga höjningar av a-kassan till nivåer som gällde innan pandemin.
  • Sänk nivån efter 100 ersättningsdagar och begränsa a-kassan till ett år, därefter ska möjlighet till aktivitetsstöd i två år följa.

Ta ställning och dela artikeln