Du besöker nu Moderaterna Skåne.

Carina Wutzler

Kommunstyrelsens ordförande i Vellinge

Sen 1 maj 2015 är jag kommunstyrelseordförande i Vellinge kommun. Jag har varit politiskt aktiv sen i mitten på 90-talet. Jag har sysslat med politik mer eller mindre sen 2007 då jag blev ordförande I M-nämnden.  En nämnd som ansvarade för utbildning, äldreomsorg, socialtjänst samt fritid och kultur.
Jag tror på varje människas drivkrafter och vilja att ta ansvar för sitt eget liv. I livets olika skeende kan förmågan svikta och då ska samhället kunna stötta med tillfälliga stödfunktioner. Alla människor är olika och har olika behov och preferenser därför får inte samhället behandla människor som en homogen grupp där vi beslutsfattare bestämmer att alla ska ha det på ett visst sätt. Det ska finnas en mångfald av tjänster och valmöjligheter för den som vill och kan välja. Vi ska skapa förutsättningarna  men jag ser gärna att såväl privata som offentliga aktörer erbjuder olika tjänster. Kommunen eller för den delen regionen har ett ansvar att kvalitetssäkra verksamheterna samt att se till att skattepengar går till det de är avsatta för.

Tillväxt är nödvändigt för att ett samhälle ska utvecklas och för att vi ska klara av att leverera välfärdstjänster med hög kvalité, både idag och i framtiden. Tillväxt måste dock vara både sund och hållbar.

Telefon: 040-42 50 00