Du besöker nu Moderaterna Skåne.

Boriana Åberg

Boriana Åberg

Riksdagsledamot

Jag är en skåning med rötterna i Bulgarien. Under min uppväxt i en kommunistdiktatur fick jag uppleva hur ofrihet och förtryck fördärvade människorna och berövade dem möjligheten att bestämma över sina egna liv.

Rädslan för repressalier när man uttryckte sina tankar och bristen på förnödenheter som mat och hygienartiklar skapade ett samhälle av individer utan drömmar. I slutändan ledde detta till kommunismens kollaps. Behöver jag ge flera anledningar till varför jag är moderat?

När jag flyttade till Sverige 1990 tilltalades jag starkt av moderaternas politik för frihet och tro på individen. I mitt arbete som socialsekreterare har jag mött många människor som känt skam och frustration över att inte kunna försörja sig själva och sina barn. Därför tycker jag att arbetslinjen ska främjas med alla till buds stående medel!

Det viktigaste för mig som riksdagsledamot är att representera mina väljare i södra Skåne och få dem att känna att deras röst hörs i maktens korridorer.

Intressen:
Läsa skönlitteratur, baka bröd, laga mat