Du besöker nu Moderaterna Skåne.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson

Riksdagsledamot

Jag försöker vara lyhörd för människors synpunkter och berättelser. Alla perspektiv behövs om vi ska kunna föra en politik för alla, och det är ju just det vi moderater vill.

Mitt namn är Ann-Charlotte Hammar Johnsson och jag kommer från Billesholm i Bjuvs kommun. Jag har en bakgrund som lärare, utbildningsplanerare och rektor. Tidigare har jag varit ledamot i regionfullmäktige samt vice ordförande i Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt samt drivit lokal politik, vilket jag fortfarande gör.

Sedan 2006 representerar jag Västra Skåne i riksdagen och arbetat aktivt för att koppla mitt arbete i Stockholm till vardagen hemma i Skåne. När man sitter innanför riksdagens väggar är det viktigt att förstå hur de beslut vi fattar blir till verklighet, och hur de beslut vi inte fattar också får konsekvenser för människors vardag.

Efter 7 år i Finansutskottet arbetar jag nu med företagarfrågor i Näringsutskottet. Här ligger regionaltillväxt, statliga bolag, kvinnors företagande och konkurrensfrågor inkluderat upphandlingsfrågor på mitt bord. Jag vill arbeta för att Sverige går i bräschen för smarta lösningar på samhällsproblem. Sverige ska vara attraktivt för andra länder och leda väg för en positiv företagsutveckling. Sedan 2014 är jag nu också suppleant i Konstitutionsutskottet.

Jag är sedan länge engagerad i upphandlingsfrågor, ett område där det finns stora möjligheter för det privata näringslivet att vinna mark såväl i Sverige som utanför landets gränser.

En del av min tid förlägger jag ute i olika verksamheter för att lyssna och samtala med människor om deras vardag. Jag värdesätter verkligen dessa möten, och det är något som är direkt avgörande för att jag ska kunna få den kunskap jag behöver för mitt arbete. Mitt motto är att alla möten ger värdefull kunskap.

På min fritid gillar jag att läsa, pyssla och att umgås med vänner. Det slinker med en hel del deckare och trädgården ska ha sitt liksom reslusten. En del av min tid använder jag till styrelsearbete för Moderatkvinnorna. Moderatkvinnorna anordnar utbildningar för kvinnor som har och vill ha politiska uppdrag och arbetar för att lyfta fram kvinnliga företrädare och kvinnors aspekter i politiska frågor.