Malmö

Kontaktperson Ombudsman Adrian Borin
0736-200 803/040-10 40 60

Kretsordförande: Peter Ollén, 073-029 87 33, peter.ollen@malmo.se

Centrum
Ordförande
: Josefin Anselmsson, josefin@avanzicura.se, 076-0267691

Petri
Ordförande:
Helena Grahn, 070-453 83 81

Husaren
Ordförande: 
Bill Jönsson,  070-671 11 90, billj@home.se

Husie
Ordförande: 
Robert Lenir, 070-862 20 20, robert@lenir.se

Söder-Oxie
Ordförande: 
Tony Rahm, 073-153 20 60, moderattony@msn.com

Slottsstaden
Ordförande: 
Albin Schyllert, albin.schyllert@gmail.com

Malmö Sydväst
Ordförande:
Ragnhild Ståleker, 070-374 67 75, ragnhild.staleker@spray.se

Limhamn
Ordförande: 
Karin Olsson, Karine.olsson@hotmail.com, 0703-180806